37 Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bằng Đá Đẹp Nhiều Màu


mẫu tượng địa tạng vương màu trắng đẹp nhất

37 Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bằng Đá Đẹp Nhiều Màu

Địa Tạng Vương Bồ Tát hay Bồ Tát Địa Tạng là vị mang trong mình chân tâm vô lượng tức là nói về phật pháp của ngài vô biên không gì sánh được. Khi nhắc tới hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát người ta nghĩ ngay tới câu nói của ngài “địa ngục chưa trống thề không thành Phật”

Địa Tạng Vương Bồ Tát được xây dựng với hình tướng tay trái cầm ngọc như ý có ngụ ý soi sáng màn đêm đen tối. Tay phải cầm tích trượng có 6 vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Tích trường dùng để mở cửa địa ngục cứu vớt chúng sinh.

vu lan báo hiếu thỉnh tượng địa tạng vương bồ tát

Trong một số hình tướng còn thấy Ngài và rất nhiều trẻ em. Điều này nhằm thể hiện tình yêu thương, và Ngài còn được mệnh danh là vị Bồ Tát hộ mệnh trẻ em. Dưới đây là một số mẫu tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát được phát hành tại kho Lộc Phát mời quý khách tham khảo:

Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bằng Bột Đá Đẹp Nhất

1. Địa Tạng Cưỡi Đế Thính Bột Màu Khoáng DT-017

 • 12 in – cao 30cm : 6.300.000 VNĐ
 • 16in – cao 40cm : 9.000.000 VNĐ
 • 19 in – cao 50cm : 11.500.000 VNĐ
tượng địa tạng vương bồ tát bằng bột đá vẽ gấm đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát bằng bột đá vẽ gấm đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát bằng bột đá vẽ gấm đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát bằng bột đá vẽ gấm đẹp

2. Địa Tạng Bồ Tát Cưỡi Linh Thú Đề Thính Bằng Bột Đá Thạch Anh DT-013

 • 12 in – cao 30cm : 3.100.000 VNĐ
 • 16in – cao 40cm : 4.700.000 VNĐ
 • 19 in – cao 50cm : 8.400.000 VNĐ
tượng địa tạng vương bồ tát bằng bột đá thạch anh đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát bằng bột đá thạch anh đẹp

3. Tượng Địa Tạng Xanh Ngọc Cưỡi Đế Thính DT-018

 • 12 in – cao 30cm : 3.100.000 VNĐ
 • 16in – cao 40cm : 4.700.000 VNĐ
 • 19 in – cao 50cm : 8.400.000 VNĐ
tượng địa tạng vương bồ tát xanh ngọc đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát xanh ngọc đẹp

4. Địa Tạng Vương Đá Trắng Ngọc Đế To DT-006

 • Kích thước:
  • 12 inch – Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.300.000 VNĐ
  • 14 inch – Cao 35cm – Giá thỉnh : 3.900.000 VNĐ
  • 16 inch – Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.400.000 VNĐ
  • 19 inch – Cao 50cm – Giá thỉnh : 6.500.000 VNĐ
  • 26 inch – Cao 70cm – Giá thỉnh : 15.700.000 VNĐ
mẫu tượng địa tạng vương màu trắng đẹp nhất

Tượng Địa Tạng Vương đá trắng ngồi đài sen

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá trắng đẹp tại hồ chí minh

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá trắng đẹp tại hồ chí minh

5. Địa Tạng Vương Bồ Tát Hổ Phách Đế To DT-007

Kích thước:

 • 12 inch – Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.700.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35cm – Giá thỉnh : 4.500.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40cm – Giá thỉnh : 5.300.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.500.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 70cm – Giá thỉnh : 17.100.000 VNĐ
tượng địa tạng vương màu vàng hổ phách đẹp nhất

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát màu vàng hổ phách

mẫu tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá màu vàng hổ phách đế to đẹp

mẫu tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá màu vàng hổ phách đế to đẹp

mẫu tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá màu vàng hổ phách đế to đẹp

mẫu tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá màu vàng hổ phách đế to đẹp

6. Tượng Địa Tạng Vượng Bồ Tát Xanh Ngọc DT-008

Kích thước:

 • 12 inch – Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.700.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35cm – Giá thỉnh : 4.500.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40cm – Giá thỉnh : 5.300.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.500.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 70cm – Giá thỉnh : 17.100.000 VNĐ
tượng địa tạng vương bồ tát màu xanh ngọc

Tượng Bồ Tát Địa Tạng màu xanh ngọc

7. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng bột đá thạch anh cao cấp DT-014

Kích thước: 

 • 12 inch – Cao 30cm – Ngang 21cm – Sâu 19cm – Giá : 4.400.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40cm – Ngang 28cm – Sâu 24cm – Giá : 6.800.000  VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Ngang 32cm – Sâu 28cm Giá :  9.200.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 68cm – Ngang 50cm – Sâu 40cm Giá :  20.900.000 VNĐ

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng bột đá thạch anh cao cấp

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng bột đá thạch anh cao cấp

8. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát áo vẽ gấm DT-015

Kích thước: 

 • Cao 30cm – Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá : 5.800.000  VNĐ (Đường kính đế 24cm)

tượng địa tạng vương bồ tát vẽ gấm đẹp nhất

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát áo vẽ gấm cao cấp nhất DT-015

9. Tượng Địa Tạng Bồ Tát Gấm Đỏ DT-019

Kích thước:

 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.700.000 VNĐ

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá gấm đỏ đẹp nhất

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá gấm đỏ đẹp nhất

10. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Xanh Ngọc DT-020

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh:2.600.000 VNĐ

tượng địa tạng bồ tát xanh ngọc tọa đài sen đẹp

tượng địa tạng bồ tát xanh ngọc tọa đài sen đẹp

11. Tượng Địa Tạng Bồ Tát Bằng Bột Đá Thạch Anh DT-021

Kích thước:

 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.500.000 VNĐ
 • 19in – Cao 50cm – Giá thỉnh: 6.900.000 VNĐ

tượng địa tạng vương ngồi đài sen bằng bột đá thạch anh đẹp

tượng địa tạng vương ngồi đài sen bằng bột đá thạch anh đẹp

12. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đá Khoáng Vàng DT-022

Kích thước:

 • 40cm – Giá thỉnh: 5.300.000 VNĐ

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá khoáng vàng đế mây đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá khoáng vàng đế mây đẹp

13. Tượng Địa Tạng Bồ Tát Trắng Viền Vàng Áo Rủ Đế Mây DT-023

Kích thước:

 • 30cm – Giá thỉnh: 2.600.000 VNĐ

tượng địa tạng vương bồ tát trắng viền vàng đế mây đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát trắng viền vàng đế mây đẹp

14. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngồi Khoác Áo Cà Sa Đỏ DT-024

Kích thước:

 • 30cm – Giá thỉnh: 3.200.000 VNĐ
 • 40cm – Giá thỉnh: 5.500.000 VNĐ
 • 48cm – Giá thỉnh: 7.000.000 VNĐ
 • 70cm – Giá thỉnh: 17.500.000 VNĐ
 • 90cm – Giá thỉnh: 29.100.000 VNĐ

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngồi Khoác Áo Cà Sa Đỏ DT-024

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngồi Khoác Áo Cà Sa Đỏ DT-024

15. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bằng Đá Thạch Anh Viền Vàng DT-011

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.500.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.100.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 5.800.000 VNĐ

tượng địa tạng vương bồ tát ngồi bằng bột đá thạch anh viền vàng đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát ngồi bằng bột đá thạch anh viền vàng đẹp

16. Địa Tạng Vương Bồ Tát Đá Vàng Hổ Phách Đế Sen DT-002

Kích thước:

 • 12 inch  – Cao 30 cm – Giá: 2.700.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35 cm – Giá:  3.600.000  VNĐ
 • 16 inch – Cao 40 cm – Giá:  4.200.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50 cm – Giá:   6.200.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 65 cm – Giá:   15.700.000 VNĐ
 • 36 inch – Cao 90 cm – Giá:   22.900.000 VNĐ

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá hổ phách đế sen đẹp

các mẫu tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá đẹp

các mẫu tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá đẹp

17. Tượng Địa Tạng Vương Bằng Đá Thạch Anh DT-003

Kích thước:

 • 12 inch  – Cao 30 cm – Giá: 4.200.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35 cm – Giá:  5.400.000  VNĐ
 • 16 inch – Cao 40 cm – Giá:  5.900.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50 cm – Giá:   7.900.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 65 cm – Giá:   17.500.000 VNĐ
 • 36 inch – Cao 90 cm – Giá:   29.700.000 VNĐ

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng bột đá thạch anh vàng cao 50cm

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng bột đá thạch anh vàng cao 50cm

18. Địa Tạng Vương Bồ Tát Bằng Đá Xanh Ngọc Vẽ 3D Đế To DT-004

Kích thước:

 • 12 inch – Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.900.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40cm – Giá thỉnh : 5.700.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá thỉnh : 8.100.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 70cm – Giá thỉnh : 19.100.000 VNĐ

tượng địa tạng xanh ngọc vẽ 3d đẹp

19. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Trắng Viền Vàng Ngồi Đế Sen DT-005

Kích thước:

 • 12 inch – Cao 30cm – Giá thỉnh : 3.500.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35cm – Giá thỉnh : 4.900.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40cm – Giá thỉnh : 5.900.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.500.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 70cm – Giá thỉnh : 18.400.000 VNĐ
 • 36 inch – Cao 90cm – Giá thỉnh : 32.300.000 VNĐ

tượng địa tạng vương bồ tát trắng ngọc viền vàng đẹp

20. Địa Tạng Vương Bồ Tát Trắng Đế Sen DT-001

Kích thước:

 • 12 inch – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.900.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35cm – Giá thỉnh: 2.700.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.400.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá thỉnh: 4.900.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 70cm – Giá thỉnh: 13.400.000 VNĐ
 • 36 inch – Cao 90cm – Giá thỉnh: 20.300.000 VNĐ

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá trắng ngọc

21. Tượng Địa Tạng Bồ Tát đế mây tọa đài sen hồng composite

tượng địa tạng vương bồ tát bằng composite

tượng địa tạng vương bồ tát bằng composite

22. Tượng Địa Tạng Vương Đứng Bằng Đá Trắng Ngọc DT-010

 • 19 inch – Cao 50cm – Giá thỉnh : 4.600.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 70cm – Giá thỉnh : 8.800.000 VNĐ
tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá trắng đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá trắng đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá trắng đẹp

tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá trắng đẹp

23. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đứng Màu Vàng Hổ Phách DT-027

 • 19 inch – Cao 50cm – Giá : 5.800.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 70cm – Giá : 11.200.000 VNĐ

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đứng Màu Vàng Hổ Phách DT-027

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đứng Màu Vàng Hổ Phách DT-027

24. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đứng Áo Xanh DT-028

 • 19 inch – Cao 50cm – Giá : 5.800.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 70cm – Giá : 11.200.000 VNĐ

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đứng Áo Xanh DT-028

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đứng Áo Xanh DT-028

25. Tượng Địa Tạng Bồ Tát Áo Cà Sa Đỏ Đứng Song Liên DT-026

Kích thước:

 • 19 in – Giá thỉnh: 6.900.000 VNĐ
 • 26 in – Giá thỉnh: 13.400.000 VNĐ

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Áo Cà Sa Đỏ Đứng Song Liên DT-026

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Áo Cà Sa Đỏ Đứng Song Liên DT-026

26. Tượng Phật Địa Tạng Đứng Bằng Đá Thạch Anh Dát Vàng DT-012

Kích thước:

 • 19 in – Giá thỉnh: 6.900.000 VNĐ
 • 26 in – Giá thỉnh: 13.400.000 VNĐ

Tượng Phật Địa Tạng Đứng Bằng Đá Thạch Anh Dát Vàng DT-012

tượng địa tạng đứng thạch anh cao cấp nhiều kích thước

tượng địa tạng đứng thạch anh cao cấp nhiều kích thước

27. Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Kích thước:

 • 40cm – Giá thỉnh: 4.800.000 VNĐ
 • 50cm – Giá thỉnh: 6.400.000 VNĐ
 • 70cm – Giá thỉnh: 11.000.000 VNĐ
 • 90cm – Giá thỉnh: 22.100.000 VNĐ

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

 

Địa Tạng Vương Bồ Tát: Ý nghĩa và Thờ Cúng

Bồ Tát Địa Tạng là một trong 4 vị Bồ Tát với pháp lực vô biên. Có thể nói sự tích nổi bật nhất về ngài là lời nguyện sẽ cứu độ chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn và trước khi Phật Di Lặc Bồ Tát hạ sinh
Chính vì lời hứa cứu độ hết chúng sinh trong địa ngục nên Bồ Tát Địa Tạng được xem là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi u minh. Tâm nguyện cao nhất của Ngài là cứu độ tất cả chúng sinh đang trong cõi u mê, tăm tối, những chúng sinh lầm đường lạc lối được.

Truyền Thuyết Về Địa Tạng Vương Bồ Tát

Từ vô lượng kiếp trước, thời Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai. Lúc ấy Địa Tạng Vương chính là một thiếu nữ với tên gọi Quang Mục, ngài đã tích được rất nhiều phước đức. Tuy nhiên mẹ của Quang Mục lại là người độc ác, tham lam và tạo rất nhiều ác nghiệp. Khi số đã tới, bà bị đầy vào chốn địa ngục, phải sa thân làm ngã quỷ chịu cảnh đói rét. Vì lòng thương mẹ và chúng sinh, cô đã chứng trước Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai mà phát nguyện:

“Từ ngày nay nhẫn đến về sau trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo, con nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn địa ngục, ngã quỷ, súc sinh… Những kẻ mắc phải tội báo như vậy thành Phật cả rồi, sau con mới thành bậc Chánh giác”

Trải qua muôn vạn kiếp không biết đã có bao nhiêu chúng sinh chứng quả thành Phật. Riêng chỉ có Địa Tạng Bồ Tát với lòng đại từ đại bi cứu độ chúng sinh vẫn chưa chứng thành Phật. Chính vì đại nguyện của Ngài, Đức Thế Tôn đã phong Ngài làm giáo chủ của cõi u minh hay người ta vẫn gọi là cõi Diêm Vương Phù Đề.

Chính vì lòng từ bi cùng tấm lòng của Ngài vì mẹ đã ra vào chốn địa ngục.  Nên thường trong mùa vu lan những người tin thờ Ngài thường muốn thỉnh Ngài về thờ tại gia với mong muốn được Ngài soi sáng con đường học Phật. Muốn được Ngài che chở, nương theo lời căn dặn của Ngài để làm nhiều việc thiện hơn.

Những người có cha mẹ đã khuất cúng dường, thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát với mong muốn cầu cho cha mẹ được Ngài che chở và sớm đi vào cõi Phật….

3 mẫu tượng địa tạng vương bồ tát đẹp tại hcm

3 Mẫu Tượng Địa Tạng đẹp

Có thể thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát chung với các vị Phật Khác không ?

Thông thường để thờ Phật tại gia các gia đình sẽ chọn riêng không gian thờ mỗi vị Phật vì tránh việc phạm đại kỵ khi thờ chung và sự thiếu hiểu biết dẫn tới nhiều sai phạm. Tuy nhiên trên nhiều bàn thờ Phật sẽ thấy thờ 3 vị Tây Phương hoặc thờ sa bà tam thánh. Việc thờ chung Địa Tạng Bồ Tát với 2 vị Thích Ca Và Quan Âm không hề ảnh hưởng đến việc thờ cúng.

Do đó việc thờ Địa Tạng Vương có thể thờ chung với 2 vị đại Phật là Thích Ca Phật Và Quán Thế Âm. Khi thờ Bồ Tát Địa Tạng thì nên phát tâm thờ và học theo đại nguyện của Ngài.

Có nhiều người nói rằng việc thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát ở nhà là không tốt. Vì Ngài thường độ cho người cõi âm. Tuy nhiên những ai từng học qua kinh pháp của Ngài thì đều biết ngoài nguyện hạnh cứu độ chúng sinh trong địa ngục thì Ngài còn biểu tượng cho tâm thanh tinh, vững chắc, sâu dày, chứa đựng và ôm ấp tất cả.

Học theo nguyện hạnh của người là học nhẫn, tâm, và khả năng chuyển hóa đau buồn thành những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Do đó người Phật tử nếu hữu duyên với Địa Tạng Vương Bồ Tát thì nên phát tâm thờ phụng và nguyện làm theo công hạnh của Ngài.

Những điều mang lại khi cúng dường Địa Tạng Vương

Trong kiếp này nếu tâm hướng tới Đức Địa Tạng Vương thì thân thể luôn được bảo hộ.

 • Được trí huệ lớn, luôn thông suốt trong mọi việc
 • Tiêu trừ, giảm bớt tai nạn.
 • Thoát khỏi những hiểm nguy trong cuộc sống
 • Tiêu trừ những tội chướng, những bệnh tật mắc phải
 • Được quỷ thần hộ vệ
 • Người thân khi sắp mất. Chúng ta có thể niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, làm nhiều việc thiện nguyện giúp người đó để Đức Địa Tạng soi sáng dẫn đường.
 • Trong 49 ngày sau khi mất có thể tụng kinh Địa Tạng giúp người đã mất mau chóng siêu thoát.

Nên thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đâu?

Ngày nay có rất nhiều tượng Địa Tạng Vương đến từ nhiều cơ sở, nhiều nơi tạc tượng. Tuy nhiên nên lựa chọn các xưởng đúc tượng uy tín, lựa chọn hình tướng tượng từ bi. Có thể lựa chọn tượng bằng chất liệu bột đá, đồng, gỗ, sứ… Tùy theo hình tướng và Ngài có duyên với mình hay không. Cách tốt nhất là đến trực tiếp cửa hàng hoặc kho, xưởng đúc tượng để nhìn trực diện. Nếu ngắm vị nào càng lâu càng cảm thấy mình có duyên với vị đó thì có thể thỉnh.

Hiện nay tại Đồ Thờ Lộc Phát phát hành tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát với nhiều hình tướng tượng khác nhau. Ngài ở tư thế đứng, ngồi đài sen, tay cầm tích trượng, tay nâng ngọc như ý. Quý khách có duyên có thể đến tận kho của Lộc Phát để thỉnh. Hoặc có thể liên hệ đến SĐT: 093.173.8189

Chia sẻ cùng bạn bè

Khách hàng phản hồi

avatar
  Subscribe  
Notify of


Chat Zalo
Gọi điện ngay