+79 Mẫu Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Đẹp Từ Bi Bằng Đá Ngọc


tượng phật bà quan âm đẹp nhất

+79 Mẫu Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Đẹp Từ Bi Bằng Đá Ngọc

Thỉnh Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng Đá Trắng Ngọc, Xanh Ngọc, Thạch Anh, Thạch Ngọc, Bạch Ngọc….tại Lộc Phát với giá thỉnh tốt nhất. Xem tượng Quan Âm đẹp trực tiếp tại kho. Tượng Quan Âm Bồ Tát được chế tác dưới bàn tay nghệ nhân có tay nghề cao. Diện tượng đẹp – từ bi

Ngày nay rất nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là các nước thuộc khu vực Châu Á có tín ngưỡng thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong dân gian tin rằng, Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Chính vì vậy, khi nhắc đến Quán Thế Âm Bồ Tát người ta thường tôn kính gọi Ngài bằng ” Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn” Hoặc niệm “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”.

tượng phật bà quan thế âm bồ tát bằng đá thạch anh cao 50cm đẹp giá rẻ

tượng phật bà quan thế âm bồ tát bằng đá thạch anh cao 50cm đẹp giá rẻ

Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát thực ra đã được chứng quả thành Phật. Tuy nhiên Người vì thương chúng sinh nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người thường xuất hiện dưới hình hài nữ, dáng vẻ hiền dịu giống như người mẹ. Chính vì vậy, nên có rất nhiều tên gọi như Phật Bà Quan Âm, Mẹ Quan Thế Âm, Quan Âm Như Lai, Quan Âm Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Đà Phật Tổ….

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Đẹp nhất hiện nay

Hiện nay “ĐỒ THỜ LỘC PHÁT” có rất nhiều mẫu tượng Phật Bà Quan Âm đẹp. Quý khách có thể tham khảo các mẫu tượng khác nhau. Nếu quý khách thành tâm muốn thờ Quan Âm Bồ Tát có thể tham khảo các mẫu tượng sau:

1. Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bằng Đá Thạch Anh QABT-046

Tôn tượng Quan Thế m Bồ tát trong tư thế ngồi kiết già trên toà sen, tay phải bắt ấn giáo hóa đưa ngang vai, tay trái đặt ngang bụng, đầu ngón tay trái chạm vào đầu ngón trỏ để tạo thành một vòng tròn năng lượng chuyển hóa liên tục

Tượng Phật Bà Quan Thế m Bồ tát bằng đá thạch anh viền vàng cao 50cm kết hợp hài hoà với đôi đèn cầu hoa sen

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bằng Đá Thạch Anh QABT-046

2. Tượng Phật Bà Quan Âm Thạch Anh QABT-048

tượng phật bà quan âm bồ tát bằng đá thạch anh giá rẻ

tượng phật bà quan âm bồ tát bằng đá thạch anh giá rẻ

tượng phật bà quan âm bồ tát bằng đá thạch anh giá rẻ -QABT-048

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Thạch Anh QABT-048

3. Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đài Sen Có Hào Quang QABT-024

tượng quan thế âm bồ tát đẹp có hào quang lớn

Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đài Sen Có Hào Quang QABT-024

tượng mẹ quan âm bồ tát đẹp nhất hcm

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đài Sen Có Hào Quang QABT-024

4. Tượng Quan Âm Hoa Sen QABT-050

tượng quan âm hoa sen cao 50cm đẹp nhất

tượng quan âm hoa sen cao 50cm đẹp nhất

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Hoa Sen QABT-050

5. Tượng Quan Âm Liên Hoa Đá Trắng QABT-053

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Liên Hoa Đá Trắng QABT-053

6. Tượng Quan Âm Xanh Ngọc QABT-062

tượng quan âm xanh ngọc áo rủ đẹp

tượng quan âm xanh ngọc áo rủ đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Xanh Ngọc QABT-062

7. Tượng Quan Âm Trắng Áo Viền Vàng QABT-061

tượng quan âm áo rủ trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm áo rủ trắng viền vàng đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Trắng Áo Viền Vàng QABT-061

8. Tượng Quan Âm Trắng Viền Vàng QABT-063

tượng quan âm trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm trắng viền vàng đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Trắng Viền Vàng QABT-063

9. Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Vàng Ngọc QABT-060

Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Vàng Ngọc QABT-060

Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Vàng Ngọc QABT-060

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Vàng Ngọc QABT-060

10. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Gấm Xanh QABT-059

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Gấm Xanh QABT-059

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Gấm Xanh QABT-059

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Gấm Xanh QABT-059

11. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Cam QABT-058

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Cam QABT-058

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Cam QABT-058

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Cam QABT-058

12. Tượng Quan Âm Bồ Tát Màu Thiên Thanh Hào Quang Nhỏ QABT-054

Tượng Quan Âm Bồ Tát Màu Thiên Thanh Hào Quang Nhỏ QABT-054

Tượng Quan Âm Bồ Tát Màu Thiên Thanh Hào Quang Nhỏ QABT-054

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Màu Thiên Thanh Hào Quang Nhỏ QABT-054

13. Tượng Quan Âm Non Nước Y Áo Xanh QABT-051

tượng quan âm ngồi non nước áo gấm xanh đẹp

tượng quan âm ngồi non nước áo gấm xanh đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Non Nước Y Áo Xanh QABT-051

14. Tượng Mẹ Quan Âm Màu Vàng Thạch Anh QABT-041

tượng phật bà quan thế âm đẹp giá rẻ nhất

>> Xem giá thỉnh: Tượng Mẹ Quan Âm Màu Vàng Thạch Anh QABT-041

15. Tượng Phật Bà Quan Âm Trắng Viền Vàng QABT-038

<center>tượng phật bà quan thế âm bồ tát trắng viền vàng đẹp</center>

tượng phật bà quan thế âm bồ tát trắng viền vàng đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Trắng Viền Vàng Cao 40cm QABT-038

16. Tượng Quan Âm Bột Đá Màu Khoáng QABT-037

tượng mẹ quan âm màu khoáng đẹp giá rẻ nhất

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bột Đá Màu Khoáng QABT-037

17. Tượng Quan Âm Hoa Mẫu Đơn QABT-037

tượng quan âm hoa mẫu đơn đẹp nhất

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Hoa Mẫu Đơn QABT-037

18. Quan Âm Hoa Sen 3D QABT-036

tượng quan âm hoa sen ngồi đẹp nhất hcm

tượng quan âm hoa sen ngồi đẹp nhất hcm

>> Xem giá thỉnh: Quan Âm Hoa Sen 3D QABT-036

19. Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc Vẽ Hoa 3D QABT-008

tượng mẹ quan thế âm bồ tát bằng đá xannh 40cm đẹp tại hcm

Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc Vẽ Hoa 3D cao 40cm

tượng quan âm xanh ngọc vẽ hoa 3d đẹp nhất

Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc Vẽ Hoa 3D cao 50cm

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc Vẽ Hoa 3D QABT-008

20. Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đá Trắng QABT-005

tượng phật bà quan âm giá rẻ QABT-005

tượng phật bà quan âm giá rẻ QABT-005

tượng quan âm bồ tát đẹp nhất hcm

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đá Trắng QABT-005

21. Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đài Sen Bằng Đá Thạch Anh Viền Vàng QABT-009

tượng quan âm bồ tát vàng thạch anh đẹp

Tượng Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát Bằng Đá thạch anh QABT-009

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đài Sen Bằng Đá Thạch Anh Viền Vàng QABT-009

22. Tượng Phật Quan Âm Đứng Có Hào Quang Thạch Anh QABT-049

tượng phật quan âm đứng có hào quang bằng bột đá thạch anh vàng ngọc đẹp giá rẻ

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Quan Âm Đứng Có Hào Quang Thạch Anh QABT-049

23. Tượng Phật Quan Âm Đứng Thạch Anh Đế Mây QABT-069

tượng phật quan âm đứng thạch anh đế mây

tượng phật quan âm đứng thạch anh đế mây đẹp

tượng phật quan âm đứng thạch anh đế mây đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Quan Âm Đứng Thạch Anh Đế Mây QABT-069

24. Tượng Quan Âm Đứng Trắng Viền Vàng QABT-066

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Đứng Trắng Viền Vàng QABT-066

25. Tượng Quan Âm Bồ Tát Đứng Thạch Anh QABT-065

tượng quan âm đứng vàng ngọc thạch anh đẹp nhất hcm

tượng quan âm đứng vàng ngọc thạch anh đẹp nhất hcm

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Đứng Thạch Anh QABT-065

26. Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Đứng Hào Quang QABT-034

chiều cao tổng của tượng mẹ quan âm đứng

tượng quan thế âm bồ tát đứng bằng đá có hào quang đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Đứng Hào Quang QABT-034

27. Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Bột Đá Vàng Thạch Anh QABT-017

tượng quan âm bồ tát bằng đá thạch anh đẹp nhất

Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Bột Đá Vàng Thạch Anh QABT-017

Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Bột Đá Vàng Thạch Anh QABT-017

>> Xem giá thỉnh: Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Bột Đá Vàng Thạch Anh QABT-017

28. Tượng Quan Âm Bằng Đá Xanh Ngọc QABT-064

tượng quan âm xanh ngọc chuỗi hạt đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bằng Đá Xanh Ngọc QABT-064

29. Tượng Quan Âm Bồ Tát Bột Đá Thạch Anh Vàng QABT-057

Tượng Quan Âm Bồ Tát Bột Đá Thạch Anh Vàng QABT-057

Tượng Quan Âm Bồ Tát Bột Đá Thạch Anh Vàng QABT-057

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Bột Đá Thạch Anh Vàng QABT-057

30. Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Viền Vàng QABT-056

Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Viền Vàng QABT-056

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Viền Vàng QABT-056

31. Tượng Quan Âm Xanh Ngọc Viền Áo Dát Vàng QABT-055

tượng quan âm xanh ngọc viền áo vàng đẹp giá rẻ nhất

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Xanh Ngọc Viền Áo Dát Vàng QABT-055

32. Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Bột Đá Thạch Anh QABT-052

tượng quan âm bằng đá thạch anh vàng ngọc đẹp nhất hcm

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Bột Đá Thạch Anh QABT-052

33. Tượng Quan Âm Áo Gấm Đỏ Áo Rủ QABT-047

tượng quan thế âm bồ tát bằng bột đá áo gấm đỏ cao 50cm giá rẻ

tượng quan thế âm bồ tát bằng bột đá áo gấm đỏ cao 50cm giá rẻ

tượng quan thế âm bồ tát bằng bột đá áo gấm đỏ cao 50cm giá rẻ – QABT-047

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Áo Gấm Đỏ Áo Rủ QABT-047

34. Tượng Quan Âm Bồ Tát Đá Trắng Viền Vàng Áo Rủ QABT-045

Tượng Quan m Bồ tát đá trắng viền vàng áo rũ là một trong những mẫu tượng mới ấn tượng và cuốn hút nhất của Lộc Phát

Tượng Quan m Bồ tát Đá Trắng Viền Vàng áo rũ hiện đang có sẵn ở kho hàng của Lộc Phát, quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc nhấn đặt hàng để được tư vấn cụ thể

Tượng Quan Âm Bồ Tát Bằng Đá Trắng Viền Vàng Áo Rủ QABT-045

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Đá Trắng Viền Vàng Áo Rủ QABT-045

35. Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Đế Sen Vàng QABT-044

tượng phật bà quan âm bồ tát màu khoáng đế vàng đẹp QABT-044

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Đế Sen Vàng QABT-044

36. Tượng Phật Bà Quan Âm Đá Xanh Ngọc Cao 40cm QABT-040

các mẫu tượng phật bà quan âm đẹp cao 40cm

các mẫu tượng phật bà quan âm đẹp cao 40cm QABT-040

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Đá Xanh Ngọc QABT-040

37. Tượng Phật Bà Quan Âm Thạch Anh Viền Vàng Cao 40cm QABT-039

tượng phật bà quan âm màu vàng thạch anh đẹp cao 40cm

tượng phật bà quan âm màu vàng thạch anh đẹp cao 40cm QABT-039

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Thạch Anh Viền Vàng Cao 40cm QABT-039

38. Tượng Mẹ Quan Âm Trắng Viền Vàng Cao 68cm QABT-042

Tượng Mẹ Quán Thế m Bồ tát trắng viền vàng được thể hiện trong tư thế ngồi từ bi trên tòa sen, một tay đeo chuỗi tràng hạt, cầm thùy dương liễu, tay kia cầm bình cam lồ

>> Xem giá thỉnh: Tượng Mẹ Quan Âm Trắng Viền Vàng Cao 68cm QABT-042

39. Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Trắng Viền Vàng QABT-035

Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Trắng Viền Vàng QABT-035

Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Trắng Viền Vàng QABT-035

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Trắng Viền Vàng QABT-035

40. Tượng Phật Bà Quan Âm Vẽ Gấm Phủ Bóng Mờ QABT-033

nơi bán tượng mẹ quan âm bằng đá vẽ gấm đẹp

Tượng Phật Bà Quan Âm Vẽ Gấm Phủ Bóng Mờ QABT-033

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Vẽ Gấm Phủ Bóng Mờ QABT-033

41. Tượng Quan Âm Xanh Trắng Viền Vàng QABT-026

tượng mẹ quan âm bằng đá xanh ngọc viền vàng

tượng mẹ quan âm bằng đá xanh ngọc viền vàng QABT-026

mua tượng quan thế âm bồ tát ở đâu tại hcm

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trắng xanh viền vàng

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Xanh Trắng Viền Vàng QABT-026

42. Tượng Quan Âm Đứng Non Nước Vẽ Gấm QABT-043

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Đứng Non Nước Vẽ Gấm QABT-043

43. Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Đá Trắng Có Hào Quang QABT-015

tượng bồ tát quan âm đứng trắng có hào quang đẹp

Tượng Quan  Âm Bồ Tát màu trắng ngọc có hào quang QABT-015

>> Xem giá thỉnh: Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Đá Trắng Có Hào Quang QABT-015

44. Tượng Phật Bà Quan Âm Đứng Màu Trắng QABT-016

tượng quan âm đứng bằng đá trắng đẹp

tượng phật bà quan âm bồ tát đứng màu trắng đẹp tại hcm

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát màu trắng ngọc QABT-016

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Đứng Màu Trắng QABT-016

45. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Đứng Bột Đá Vàng Hổ Phách QABT-018

tượng quan thế âm bồ tát đẹp nhất

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đứng màu vàng hổ phách QABT-018

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Đứng Bột Đá Vàng Hổ Phách QABT-018

46. Tượng Quan Âm Đứng Bột Đá Trắng Viền Vàng Nổi QABT-019

tượng phật bà quan âm màu trắng viền vàng đẹp

Tượng Bồ Tát Quan Âm màu trắng viền vàng nổi

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Đứng Bột Đá Trắng Viền Vàng Nổi QABT-019

47.  Tượng Phật Bà Quan Âm Màu Vàng Hổ Phách Viền Trắng QABT-013

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát màu vàng hổ phách cao 30cm

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát màu vàng hổ phách cao 30cm

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Màu Vàng Hổ Phách Viền Trắng QABT-013

48. Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Trắng Ngọc Đế To – QABT-022

mua tượng quan âm đẹp ở đâu

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Trắng Ngọc Đế To – QABT-022

49. Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng Viền Xanh Đế To QABT-020

tượng quan âm trắng viền xanh dát vàng đế sen to đẹp nhất

tượng quan âm trắng viền xanh dát vàng đế sen to đẹp nhất

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng Viền Xanh Đế To QABT-020

50. Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng QABT-067

tượng quan âm bồ tát trắng ngồi non nước đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng QABT-067

50. Tượng Phật Quan Âm Đứng Áo Trắng Hào Quang Vòng QABT-068

tượng phật quan âm lớn cúng chùa đẹp

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Quan Âm Đứng Áo Trắng Hào Quang Vòng QABT-068

51. Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc QABT-007

tượng phật bà quan âm màu xanh ngọc đẹp

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát màu xanh ngọc QABT-007

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc QABT-007

52. Tượng Quan Thế Âm Ngồi Đài Sen Vàng Hổ Phách QABT-010

TƯỢNG MẸ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT BẰNG ĐÁ MÀU VÀNG HỔ PHÁCH

TƯỢNG MẸ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT BẰNG ĐÁ MÀU VÀNG HỔ PHÁCH CAO 88CM

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Thế Âm Ngồi Đài Sen Vàng Hổ Phách QABT-010

53. Tượng Quan Âm Ngồi Đài Sen Màu Trắng Có Hào Quang QABT-011

tượng mẹ quan âm bồ tát ngồi có hào quang trắng đẹp

Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát đẹp tại HCM

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Ngồi Đài Sen Màu Trắng Có Hào Quang QABT-011

54. Tượng Quan Âm Xanh 3D Viền Trắng QABT-012

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Xanh 3D Viền Trắng QABT-012

55. Tượng Phật Quan Âm Bằng Composite Cao 40cm QABT-052

tượng phật quan âm bằng composite đẹp giá rẻ nhất

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Quan Âm Bằng Composite Cao 40cm QABT-052

56. Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Sứ Trắng Viền Vàng đẹp QABT-021

tượng quan âm bồ tát bằng sứ trắng đẹp rẻ tại hcm

>> Xem giá thỉnh: Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Sứ Trắng Viền Vàng đẹp QABT-021

57. Tượng Quan Âm Trắng Bạch Ngọc Đẹp – QABT-034

tượng quan âm trắng bạch ngọc đẹp tại hcm

>> Xem giá thỉnh: Tượng Quan Âm Trắng Bạch Ngọc Đẹp – QABT-034

Một số hình ảnh Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát đẹp khác

mua tượng phật bà quan âm đẹp ở đâu

tượng phật bà quán thế âm dát vàng

tượng phật bà quán thế âm dát vàng

tượng phật bà quan thế âm đẹp

tượng phật bà quan thế âm đẹp

tượng quan âm bồ tát vàng thạch anh đẹp

tượng Phật bà quan âm bồ tát màu vàng hổ phách đẹp

tượng phật bà quan âm ngồi đài sen vàng hổ phách viền trắng

3 mẫu tượng mẹ quan âm đẹp

tượng mẹ quan âm trắng vàng ngọc viền vàng

tượng mẹ quan âm bồ tát đứng thạch anh đẹp

tượng phật bà quan âm bằng đá thạch anh đẹp nhất

Ngoài ra còn rất nhiều mẫu tượng Phật Bà Quan Âm đẹp tại. Quý khách có thể tham khảo TẠI ĐÂY

Vì sao nên thờ Phật Bà Quan Âm tại gia ?

Theo Lời Kinh Phổ Môn thì bất cứ chúng sinh nào, ở vào hoàn cảnh nào khi cầu đến Ngài, niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ dùng huyền diệu cứu vớt chúng sanh đó. Nếu cầu Ngài với 1 phân thân nào thì Ngài sẽ xuất hiện với phân thân đó để cứu độ.

Hình tướng Phật Bà Quan Âm luôn xuất hiện với y áo trắng, khuôn mặt hiền từ đứng hoặc ngồi trên đài sen, một tay cầm nhành dương liễu, một tay nâng bình nước cam lộ. Trong hầu hết các ngôi chùa ở Việt Nam đều tạc tượng ngài dưới hình tướng như vậy.

Phật Bà Quan Âm là một trong 2 vị Đại Bồ Tát là Đại Thế Chí Bồ Tát đứng 2 bên của Phật A DI Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Danh hiệu “Quán Thế Âm Bồ Tát” Thì “Quán” nghĩa là Quan sát, xem xét từ cái tâm của mình, “Thế” Nghĩa là thế gian, “Âm” tức là âm thanh, “Bồ Tát” nghĩa là giác ngộ, dùng phật pháp giác ngộ chúng sinh.

mua tượng quan thế âm bồ tát đẹp ở đâu

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát vàng thạch anh đẹp nhất hiện nay

Nên lập bàn thờ Phật Bà Quan Âm Bồ Tát như thế nào ?

Cần phải làm rõ việc thờ Phật Bà Quan Âm không phải để cầu mong vinh hoa phú quý, thăng tiến sự nghiệp… Việc thờ Phật Bà Quan Âm, chiêm bái Người nhằm nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến các hạnh nguyện của người. Từ đó hướng tâm của ta đến các việc làm lương thiện, cứu khổ, cứu nạn. Cầu mong Ngài luôn soi sáng con đường cho chúng ta bước đi.

Trước khi thỉnh Phật Bà Quan Âm về nhà thì gia chủ nên chuẩn bị chu đáo bàn thờ, lễ vật cúng. Bàn thờ Phật có thể sử dụng bàn thờ 2 tầng hoặc bàn thờ treo tường đều được. Tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là bàn thờ Phật 2 tầng. Tầng cao nhất dành để an vị Phật, tầng dưới bày đồ thờ cúng.

 • Nên chọn các ngày mùng 1, mười rằm hoặc các ngày vía Quan Âm để thỉnh Ngài về nhà. Trước đó gia chủ nên chuẩn bị tốt không gian, mâm lễ cúng, và các vật bài trí trên bàn thờ.
 • Nên chọn không gian sạch sẽ, thoáng mát như phòng khách, Nếu có điều kiện có thể làm phòng thờ riêng. Tuyệt đối không chọn hướng bàn thờ Phật quay về hướng nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng bếp. Vì những nơi này được cho là những nơi không thanh tịnh.
 • Đặt tượng Phật Bà ở vị trí cao nhất trên bàn thờ. Nếu thờ chung Phật Bà có thể thờ Tam thế Phật. Đặc biệt bàn thờ Phật Quan Âm nên được đặt riêng, không thờ chung với bàn thờ tổ tiên, thần thánh khác.
 • Khi thờ Quan Âm Bồ Tát chỉ dùng 1 bát nhang, còn lại những lễ vật như bình hoa, chóe, được đặt cân đối 2 bên, dĩa quả được đặt chính giữa cân đối với bát nhang. Tiếp đó là kỷ nước đặt ngoài cùng. Thông thường bàn thờ Phật sẽ dùng kỷ nước 3 ly.
 • Trên bàn thờ Phật luôn được thay dĩa quả thường xuyên, đèn thờ Phật nên mở để tạo không gian ấm cúng. Không nên để bàn thờ Phật lạnh lẽo không có hương hoa.
mẫu tượng mẹ quan âm đẹp nhất

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trắng đẹp nhất hiện nay

Sắm lễ vật thờ Phật Bà Quan Âm Bồ Tát như thế nào ?

 • Khi thờ cúng Phật nên lựa chọn các lễ vật chay tịnh như hương, hoa, quả, oản phẩm, xôi, chè… Tuyệt đối không dùng lễ mặn cúng Phật
 • Hoa dâng Phật phải lựa chọn hoa tươi như hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa cúc…Không dùng các loại hoa dại, hoa tạp
 • Trước khi an vị Phật tại gia nên chay tịnh như ăn chay, kiêng giới, làm nhiều việc thiện….

Những sai lầm khi thờ cúng Mẹ Quan Âm Bồ Tát

 • Thờ Phật Mẹ Quan Âm chung với bàn thờ tổ tiên. Thông thường tổ tiên, thần thánh vẫn có các lễ mặn dâng lên trong khi đó Mẹ Quan Âm chỉ dâng các lễ chay tịnh. Việc thờ chung có thể khiến Phật Bà nổi giận.
 • Thờ Phật Bà Quan Âm tại nhà hàng, cửa hàng kinh doanh. Việc này hoàn toàn trái với hạnh nguyện của ngài. Mẹ Quan Âm đại diện cho từ bi , cứu khổ, cứu nạn, không đại diện cho việc cầu mong tài lộc. Chính vì vậy thờ Phật Bà Quan Âm Bồ Tát nên thờ ở nơi yên tĩnh, thanh tịnh.
 • Việc thờ cúng tượng Phật hay tranh ảnh Phật Bà Quan Âm Bồ Tát có ý nghĩa khác nhau. Chính vì vậy nên trước khi thờ cúng quý khách nên tìm hiểu thật kỹ về ý nghĩa cũng như cách bài trí để không phạm vào đại kỵ.
tượng quan thế âm bồ tát đẹp nhất

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất hiện nay

Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát được làm bằng chất liệu gì ?

Hiện nay có tượng Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát được tạc dưới nhiều hình tướng. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là hình tướng Phật đứng hoặc ngồi trên đài sen, tay cầm nhành liễu, tay nâng bình nước cam lộ.

Tượng Phật Bà Quan Âm có thể được làm bằng đá, đồng, gỗ, composite, poly…. khác nhau. Nhưng tượng được tạc bằng đá lại được ưa chuộng hơn hẳn. Ngày nay ngoài việc chế tác tượng bằng đá tự nhiên thì còn có thể tạc tượng bằng bột đá. Về cơ bản thì độ bền của đá tự nhiên và bột đá ép khuôn là như nhau. Tượng được làm bằng đá tự nhiên thường được trưng bày bên ngoài các chùa chiền, hoặc thờ tại ban công hoặc khuôn viên tại gia. Tượng được làm bằng bột đá thông thường sẽ được các nghệ nhân tạc tượng vẽ sơn, phủ nano để tượng nhìn đẹp và có hồn hơn.

Ngày nay, Tượng Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát được làm từ rất nhiều chất liệu bột đá khác nhau như bột đá thạch anh, bột đá thạch ngọc, bột đá trắng, bột đá ngọc… Tùy từng chất liệu đá mà cho ra hình tướng tượng khác nhau.

Đặc biệt Tượng Phật Bà Quan Âm được đúc hoàn toàn từ xưởng sản xuất tại Việt Nam. Do đó, quý Phật Tử, Thầy, Đạo Tràng… muốn thỉnh tượng xin hãy yên tâm về chất lượng, nguyên liệu dùng đúc tượng.

Quý khách có nhu cầu thỉnh hoặc cần tư vấn về tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát xin vui lòng liên hệ đến : 093.173.8189

Chia sẻ cùng bạn bè

Khách hàng phản hồi

avatar
  Subscribe  
Notify of


Chat Zalo
Gọi điện ngay