91+ Mẫu Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Đẹp Từ Bi Bằng Đá Ngọc


tượng phật bà quan âm đẹp nhất

91+ Mẫu Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Đẹp Từ Bi Bằng Đá Ngọc

Thỉnh Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng Đá Trắng Ngọc, Xanh Ngọc, Thạch Anh, Thạch Ngọc, Bạch Ngọc….tại Lộc Phát với giá thỉnh tốt nhất. Xem tượng Quan Âm đẹp trực tiếp tại kho. Tượng Quan Âm Bồ Tát được chế tác dưới bàn tay nghệ nhân có tay nghề cao. Diện tượng đẹp – từ bi

Ngày nay rất nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là các nước thuộc khu vực Châu Á có tín ngưỡng thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong dân gian tin rằng, Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Chính vì vậy, khi nhắc đến Quán Thế Âm Bồ Tát người ta thường tôn kính gọi Ngài bằng ” Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn” Hoặc niệm “Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”.

tượng phật bà quan thế âm bồ tát bằng đá thạch anh cao 50cm đẹp giá rẻ

tượng phật bà quan thế âm bồ tát bằng đá thạch anh cao 50cm đẹp giá rẻ

Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát thực ra đã được chứng quả thành Phật. Tuy nhiên Người vì thương chúng sinh nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người thường xuất hiện dưới hình hài nữ, dáng vẻ hiền dịu giống như người mẹ. Chính vì vậy, nên có rất nhiều tên gọi như Phật Bà Quan Âm, Mẹ Quan Thế Âm, Quan Âm Như Lai, Quan Âm Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Đà Phật Tổ….

91 Mẫu Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất 2024

Hiện nay “ĐỒ THỜ LỘC PHÁT” có rất nhiều mẫu tượng Phật Bà Quan Âm đẹp. Quý khách có thể tham khảo các mẫu tượng khác nhau. Nếu quý khách thành tâm muốn thờ Quan Âm Bồ Tát có thể tham khảo các mẫu tượng sau:

1. Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bằng Đá Thạch Anh QABT-046

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.600.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.500.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 6.900.000 VNĐ

Tôn tượng Quan Thế m Bồ tát trong tư thế ngồi kiết già trên toà sen, tay phải bắt ấn giáo hóa đưa ngang vai, tay trái đặt ngang bụng, đầu ngón tay trái chạm vào đầu ngón trỏ để tạo thành một vòng tròn năng lượng chuyển hóa liên tục

Tượng Phật Bà Quan Thế m Bồ tát bằng đá thạch anh viền vàng cao 50cm kết hợp hài hoà với đôi đèn cầu hoa sen

2. Tượng Phật Bà Quan Âm Thạch Anh QABT-048

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.500.000 VNĐ

Tượng Phật Bà Quan Âm Thạch Anh Cao 40cm QABT-048

Tượng Phật Bà Quan Âm Thạch Anh Cao 40cm QABT-048

3. Tượng Phật Quan Âm Vàng Thạch Anh Đế Hoa Sen Nở QABT-077

Kích thước:

 • 16in- cao 40cm – Giá thỉnh: 4.400.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm Vàng Thạch Anh Đế Hoa Sen Nở QABT-077

Tượng Phật Quan Âm Vàng Thạch Anh Đế Hoa Sen Nở QABT-077

4. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Rủ Trắng Xanh QABT-079

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.600.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.500.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 6.800.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát Áo Rủ Trắng Xanh QABT-079

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát Áo Rủ Trắng Xanh QABT-079

5. Tượng Phật Bà Quan Âm Trắng Viền Vàng QABT-038

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá Thỉnh : 4.300.000 VNĐ

tượng quan âm đẹp bằng đá trắng viền vàng

tượng quan âm đẹp bằng đá trắng viền vàng

6. Tượng Phật Quan Âm Trắng Đế Hoa Sen Nở QABT-085

Kích thước:

 • 12in – cao 30cm – Giá thỉnh: 2.500.000 VNĐ ( đế 21cm)
 • 16in – cao 40cm – Giá thỉnh: 4.400.000 VNĐ (đế 27cm)
 • 19in – cao 48cm – Giá thỉnh: 6.700.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm Trắng Đế Hoa Sen Nở QABT-085

Tượng Phật Quan Âm Trắng Đế Hoa Sen Nở QABT-085

7. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Hoa Văn Gấm Cam QABT-095

Kích thước:

 • 12in- cao 30cm – Giá thỉnh: 2.500.000 VNĐ (đế tròn 20cm)
 • 16in- Cao 42cm – Giá thỉnh: 4.000.000 VNĐ (đế tròn 28cm)
 • 19in- Cao 50cm – Giá thỉnh: 5.500.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Hoa Văn Gấm Cam QABT-095

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Hoa Văn Gấm Cam QABT-095

8. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Ngồi Đài Sen Hồng QABT-094

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.900.000 VNĐ ( đế 19x17cm)
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.000.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 4.300.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Ngồi Đài Sen Hồng QABT-094

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Ngồi Đài Sen Hồng QABT-094

9. Tượng Phật Quan Âm Sứ Trắng Đế Sen Hồng QABT-078

Kích thước:

 • 16in – cao 40cm – Giá thỉnh: 3.900.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm Áo Trắng Phủ Bóng Mờ QABT-086

Tượng Phật Quan Âm Áo Trắng Phủ Bóng Mờ QABT-086

10. Tượng Phật Quan Âm Sứ Trắng Đế Sen Hồng QABT-078

Kích thước:

 • 16in- cao 40cm – Giá thỉnh: 3.400.000 VNĐ

tượng phật quan âm sứ trắng sen hồng cao cấp nhất

tượng phật quan âm đẹp bằng sứ trắng

11. Tượng Quan Âm Bồ Tát Sứ Trắng Đế Sen Nổi QABT-098

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.000.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 3.200.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 3.800.000 VNĐ
Tượng Quan Âm Bồ Tát Sứ Trắng Đế Sen Nổi QABT-098
Tượng Quan Âm Bồ Tát Sứ Trắng Đế Sen Nổi QABT-098

12. Tượng Quan Âm Đứng Bằng Sứ Cưỡi Mây Rồng Nổi QABT-087

Kích thước:

 • 19in – cao 48cm – Giá thỉnh: 9.400.000 VNĐ
 • 26in – cao 68cm – Giá thỉnh: 14.000.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Đứng Bằng Sứ Cưỡi Mây Rồng Nổi QABT-087

Tượng Quan Âm Đứng Bằng Sứ Cưỡi Mây Rồng Nổi QABT-087

13. Tượng Quan Âm Đứng Bằng Sứ Lá Sen Nổi QABT-088

Kích thước:

 • 19in – cao 48cm – Giá thỉnh: 9.400.000 VNĐ
 • 26in – cao 68cm – Giá thỉnh: 14.000.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Đứng Bằng Sứ Lá Sen Nổi QABT-088

14. Tượng Quan Âm Bồ Tát Đứng Thạch Anh Hào Quang QABT-092

Kích thước:

 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.300.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 6.600.000 VNĐ
 • 36in – Cao 88cm – Giá thỉnh: 30.300.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Đứng Thạch Anh Hào Quang QABT-092

Tượng Quan Âm Bồ Tát Đứng Thạch Anh Hào Quang QABT-092

15. Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đài Sen Có Hào Quang QABT-024

Kích thước:

 • 16 inch – Cao 40cm – Giá 7.300.000 VNĐ
tượng quan thế âm bồ tát đẹp có hào quang lớn

Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đài Sen Có Hào Quang QABT-024

tượng mẹ quan âm bồ tát đẹp nhất hcm

16. Tượng Phật Quan Âm Thạch Anh Viền Vàng Nạm Ngọc HQ QABT-101

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 3.300.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 5.000.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 6.900.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm Thạch Anh Viền Vàng Nạm Ngọc HQ QABT-101

Tượng Phật Quan Âm Thạch Anh Viền Vàng Nạm Ngọc HQ QABT-101

17. Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Áo Rũ QABT-102

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.200.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 5.100.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát thạch anh ngồi tòa sen áo rũ hảo tướng, trang nghiêm

Tượng Quan Âm Bồ Tát thạch anh ngồi tòa sen áo rũ trang nghiêm, tự tại

18. Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Bệ Đá Thạch Anh QABT-093

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.400.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.500.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 6.000.000 VNĐ
 • 36in – Cao 88cm – Giá thỉnh: 15.000.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Bệ Đá Thạch Anh QABT-093

Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Bệ Đá Thạch Anh QABT-093

19. Tượng Quan Âm Hoa Sen QABT-050

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 6.900.000 VNĐ (đế 31cm)
 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 8.000.000 VNĐ (đế 36cm)

tượng quan âm hoa sen cao 50cm đẹp nhất

tượng quan âm hoa sen cao 50cm đẹp nhất

20. Tượng Quan Âm Liên Hoa Đá Trắng QABT-053

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.700.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 5.300.000 VNĐ

21. Tượng Quan Âm Xanh Ngọc QABT-062

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.700.000 VNĐ

tượng quan âm xanh ngọc áo rủ đẹp

tượng quan âm xanh ngọc áo rủ đẹp

22. Tượng Quan Âm Trắng Áo Viền Vàng QABT-061

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.200.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.700.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 5.200.000 VNĐ

tượng quan âm áo rủ trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm áo rủ trắng viền vàng đẹp

23. Tượng Quan Âm Trắng Viền Vàng QABT-063

Kích thước :

 • 30cm – Giá thỉnh: 2.200.000 VNĐ
 • 40cm – Giá thỉnh: 3.800.000 VNĐ
 • 50cm – Giá thỉnh: 5.300.000 VNĐ

tượng quan âm trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm trắng viền vàng đẹp

24. Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Vàng Ngọc QABT-060

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.200.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.800.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Vàng Ngọc QABT-060

Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Vàng Ngọc QABT-060

25. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Gấm Xanh QABT-059

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.600.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Gấm Xanh QABT-059

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Gấm Xanh QABT-059

26. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Cam QABT-058

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.500.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Cam QABT-058

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Cam QABT-058

27. Tượng Quan Âm Bồ Tát Xanh Ngọc Áo Rũ Đế Mây QABT-084

Kích thước :

 • 30cm – Giá thỉnh: 2.200.000 VNĐ
 • 40cm – Giá thỉnh: 3.800.000 VNĐ
 • 50cm – Giá thỉnh: 5.500.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Xanh Ngọc Áo Rũ Đế Mây QABT-084

Tượng Quan Âm Bồ Tát Xanh Ngọc Áo Rũ Đế Mây QABT-084

28. Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Áo Rũ Đế Mây QABT-083

Kích thước :

 • 30cm – Giá thỉnh: 2.200.000 VNĐ
 • 40cm – Giá thỉnh: 3.800.000 VNĐ
 • 50cm – Giá thỉnh: 5.500.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Áo Rũ Đế Mây QABT-083

Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Áo Rũ Đế Mây QABT-083

29. Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng Áo Rũ Đế Mây QABT-082

Kích thước :

 • 30cm – Giá thỉnh: 2.200.000 VNĐ
 • 40cm – Giá thỉnh: 3.800.000 VNĐ
 • 50cm – Giá thỉnh: 5.500.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng Áo Rũ Đế Mây QABT-082

Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng Áo Rũ Đế Mây QABT-082

30. Tượng Quan Âm Bồ Tát Màu Thiên Thanh Hào Quang Nhỏ QABT-054

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 7.800.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Màu Thiên Thanh Hào Quang Nhỏ QABT-054

Tượng Quan Âm Bồ Tát Màu Thiên Thanh Hào Quang Nhỏ QABT-054

31. Tượng Quan Âm Non Nước Y Áo Xanh QABT-051

Kích thước:

 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 6.100.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Non Nước Y Áo Xanh QABT-051

Tượng Quan Âm Non Nước Y Áo Xanh QABT-051

32. Tượng Mẹ Quan Âm Màu Vàng Thạch Anh QABT-041

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá Thỉnh : 3.300.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá Thỉnh : 4.500.000 VNĐ

Tượng Mẹ Quan Âm Màu Vàng Thạch Anh Cao 50cm QABT-041

Tượng Mẹ Quan Âm Màu Vàng Thạch Anh Cao 50cm QABT-041

33. Tượng Mẹ Quan Thế Âm Bột Đá Trắng Viền Vàng QABT-032

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá Thỉnh : 3.300.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá Thỉnh : 4.500.000 VNĐ

tượng quan âm trắng viền vàng áo rủ đẹp nhất

tượng quan âm trắng viền vàng áo rủ đẹp nhất

34. Tượng Quan Âm Ngồi Non Nước Đế Sen Hồng QABT-089

Kích thước:

 • 19in – cao 48cm – Giá thỉnh: 6.500.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Ngồi Non Nước Đế Sen Hồng QABT-089

Tượng Quan Âm Ngồi Non Nước Đế Sen Hồng QABT-089

35. Tượng Quan Âm Bột Đá Màu Khoáng QABT-037

Kích thước:

 • 16in – cao 40cm – Giá thỉnh: 5.300.000 VNĐ (đế 24cm)

Tượng Mẹ Quan Âm Áo Gấm Cam Đế Vân Mây QABT-090

Tượng Mẹ Quan Âm Áo Gấm Cam Đế Vân Mây QABT-090

 

36. Tượng Quan Âm Bột Đá Màu Khoáng QABT-037

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá Thỉnh : 3.350.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá Thỉnh : 5.650.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá Thỉnh : 7.500.000 VNĐ

tượng mẹ quan âm màu khoáng đẹp giá rẻ nhất

37. Tượng Quan Âm Tự Tại Áo Gấm Ngồi Non Nước QABT-081

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 6.400.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.900.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Tự Tại Áo Gấm Ngồi Non Nước QABT-081

38. Tượng Quan Âm Tự Tại Y Trắng Ngồi Non Nước QABT-080

Kích thước:

 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 5.300.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm tự tại bằng đá trắng đẹp

Tượng Quan Âm Tự Tại Y Trắng Ngồi Non Nước QABT-080

39. Tượng Phật Quan Âm Trắng Hồng Ngồi Tự Tại Trên Bệ Đá QABT-070

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.900.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 7.000.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm Trắng Hồng Ngồi Tự Tại Trên Bệ Đá QABT-070

Tượng Phật Quan Âm Trắng Hồng Ngồi Tự Tại Trên Bệ Đá QABT-070

40. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Xanh Đế Non Nước Poly QABT-091

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.600.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 2.700.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 26in – Cao 68cm – Giá thỉnh: 7.800.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Xanh Đế Non Nước Poly QABT-091

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Xanh Đế Non Nước Poly QABT-091

41. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Đỏ Đế Non Nước Poly QABT-099

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.600.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 2.700.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 26in – Cao 68cm – Giá thỉnh: 7.800.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Đỏ Đế Non Nước Poly QABT-099

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Đỏ Đế Non Nước Poly QABT-099

42. Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng Đế Non Nước Poly QABT-100

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.600.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 2.700.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 26in – Cao 68cm – Giá thỉnh: 7.800.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng Đế Non Nước Poly QABT-100

Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng Đế Non Nước Poly QABT-100

43. Tượng Quan Âm Hoa Mẫu Đơn QABT-037

Kích thước:

 • 12in- cao 30cm – Giá thỉnh: 1.700.000 VNĐ
 • 16in- Cao 40cm – Giá thỉnh: 2.500.000 VNĐ
 • 19in- Cao 50cm – Giá thỉnh: 3.100.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Gấm Xanh Sen Nổi Poly QABT-096

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Gấm Xanh Sen Nổi Poly QABT-096

44. Tượng Quan Âm Hoa Mẫu Đơn QABT-037

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.900.000 VNĐ
 • Cao 35cm – Giá thỉnh : 3.900.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.800.000 VNĐ
 • Cao 48cm – Giá thỉnh :6.600.000 VNĐ
 • Cao 68cm – Giá thỉnh :18.000.000 VNĐ

tượng quan âm hoa mẫu đơn đẹp nhất

45. Quan Âm Hoa Sen 3D QABT-036

Kích thước:

 • Cao 30 cm – Giá: 2.700.000 VNĐ
 • Cao 35 cm – Giá:  3.600.000  VNĐ
 • Cao 40 cm – Giá:  4.200.000 VNĐ
 • Cao 48 cm – Giá:   6.200.000 VNĐ
 • Cao 68 cm – Giá:   15.700.000 VNĐ

tượng quan âm hoa sen ngồi đẹp nhất hcm

tượng quan âm hoa sen ngồi đẹp nhất hcm

46. Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc Vẽ Hoa 3D QABT-008

Kích thước:

 • Cao 30 cm – Giá thỉnh : 2.900.000 VNĐ
 • Cao 35 cm – Giá thỉnh : 3.900.000 VNĐ
 • Cao 40 cm – Giá thỉnh : 4.800.000 VNĐ
 • Cao 48 cm – Giá thỉnh :6.600.000 VNĐ
 • Cao 68 cm – Giá thỉnh :18.000.000 VNĐ
tượng mẹ quan thế âm bồ tát bằng đá xannh 40cm đẹp tại hcm

Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc Vẽ Hoa 3D cao 40cm

tượng quan âm xanh ngọc vẽ hoa 3d đẹp nhất

Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc Vẽ Hoa 3D cao 50cm

47. Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đá Trắng QABT-005

Kích thước:

 • Cao 30 cm – Giá: 2.000.000 VNĐ
 • Cao 35 cm – Giá:  2.800.000  VNĐ
 • Cao 40 cm – Giá:  3.400.000 VNĐ
 • Cao 48 cm – Giá:   4.900.000 VNĐ
 • Cao 68 cm – Giá:   13.400.000 VNĐ

tượng phật bà quan âm giá rẻ QABT-005

tượng phật bà quan âm giá rẻ QABT-005

tượng quan âm bồ tát đẹp nhất hcm

48. Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Đài Sen Bằng Đá Thạch Anh Viền Vàng QABT-009

Kích thước:

 • Cao 30 cm – Giá: 4.200.000 VNĐ
 • Cao 35 cm – Giá:  5.400.000  VNĐ
 • Cao 40 cm – Giá:  6.000.000 VNĐ
 •  Cao 48 cm – Giá:   7.900.000 VNĐ
 • Cao 68 cm – Giá:   17.800.000 VNĐ

tượng quan âm bồ tát vàng thạch anh đẹp

Tượng Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát Bằng Đá thạch anh QABT-009

49. Tượng Phật Quan Âm Đứng Có Hào Quang Thạch Anh QABT-049

Kích thước:

 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 6.550.000 VNĐ
 • Cao 70cm – Giá thỉnh: 15.100.000 VNĐ
 • Cao 88cm – Giá thỉnh: 29.500.000 VNĐ
 • Cao 128cm – Giá thỉnh: 60.100.000 VNĐ (đặt hàng)

tượng phật quan âm đứng có hào quang bằng bột đá thạch anh vàng ngọc đẹp giá rẻ

50. Tượng Phật Quan Âm Đứng Thạch Anh Đế Mây QABT-069

Kích thước:

 • 19in – Cao 50cm – Giá thỉnh: 6.100.000 VNĐ
 • 26in – Cao 68cm -Giá thỉnh: 12.000.000 VNĐ

tượng phật quan âm đứng thạch anh đế mây

tượng phật quan âm đứng thạch anh đế mây đẹp

tượng phật quan âm đứng thạch anh đế mây đẹp

51. Tượng Phật Quan Âm Đứng Áo Trắng Hào Quang Vòng QABT-068

Kích thước:

 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 6.100.000 VNĐ
 • Cao 68cm – Giá thỉnh: 12.000.000 VNĐ
 • Cao 88cm – Giá thỉnh: 18.800.000 VNĐ
 • Cao 108cm – Giá thỉnh: 44.500.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm Đứng Áo Trắng Hào Quang Vòng QABT-068

Tượng Phật Quan Âm Đứng Áo Trắng Hào Quang Vòng QABT-068

52. Tượng Quan Âm Đứng Trắng Viền Vàng QABT-066

Kích thước:

 • 19in- Cao 50cm – Giá thỉnh: 5.400.000 VNĐ

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

53. Tượng Quan Âm Bồ Tát Đứng Thạch Anh QABT-065

Kích thước:

 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh : 3.950.000 VNĐ
 • 19in – Cao 50cm – Giá thỉnh: 5.550.000 VNĐ

tượng quan âm đứng vàng ngọc thạch anh đẹp nhất hcm

tượng quan âm đứng vàng ngọc thạch anh đẹp nhất hcm

54. Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Đứng Hào Quang QABT-034

Kích thước  

 • Cao 40cm – Giá thỉnh 5.300.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh 6.900.000 VNĐ
 • Cao 68cm – Giá thỉnh 14.600.000 VNĐ
 • Cao 90cm – Giá thỉnh 21.600.000 VNĐ

chiều cao tổng của tượng mẹ quan âm đứng

tượng quan thế âm bồ tát đứng bằng đá có hào quang đẹp

55. Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Bột Đá Vàng Thạch Anh QABT-017

Kích thước:

 • 16 inch – Cao 40cm – Giá: 5.700.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá: 7.200.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 65cm – Giá: 14.000.000 VNĐ
 • 36 inch – Cao 90cm – Giá: 20.700.000 VNĐ

tượng quan âm bồ tát bằng đá thạch anh đẹp nhất

Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Bột Đá Vàng Thạch Anh QABT-017

Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Bột Đá Vàng Thạch Anh QABT-017

56. Tượng Quan Âm Bằng Đá Xanh Ngọc QABT-064

Kích thước:

 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.100.000 VNĐ

tượng quan âm xanh ngọc chuỗi hạt đẹp

57. Tượng Quan Âm Trắng Đế Mây QABT-071

Kích thước:

 • 16in- Cao 40cm- Giá thỉnh: 3.300.000 VNĐ

tượng quan âm trắng đế mây đẹp

58. Tượng Quan Âm Trắng Áo Rủ Dát Vàng QABT-072

Kích thước:

 • 16in- cao 40cm – Giá thỉnh: 3.300.000 VNĐ

tượng quan âm áo rủ dát vàng đẹp

59. Tượng Quan Âm Bồ Tát Bột Đá Thạch Anh Vàng QABT-057

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.000.000 VNĐ
 • Cao 48cm – Giá thỉnh: 4.900.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Bột Đá Thạch Anh Vàng QABT-057

Tượng Quan Âm Bồ Tát Bột Đá Thạch Anh Vàng QABT-057

60. Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Viền Vàng QABT-056

Kích thước:

 • 40x26x26 – Giá thỉnh: 3.600.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Thạch Anh Viền Vàng QABT-056

61. Tượng Quan Âm Xanh Ngọc Viền Áo Dát Vàng QABT-055

Kích thước:

 • Cao 30 – Giá thỉnh: 2.100.000 VNĐ
 • Cao 40 – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ

tượng quan âm xanh ngọc viền áo vàng đẹp giá rẻ nhất

62. Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Bột Đá Thạch Anh QABT-052

Kích thước:

 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 5.250.000 VNĐ

tượng quan âm bằng đá thạch anh vàng ngọc đẹp nhất hcm

63. Tượng Quan Âm Áo Gấm Đỏ Áo Rủ QABT-047

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.400.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá Thỉnh: 4.200.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh:  5.300.000 VNĐ

tượng quan thế âm bồ tát bằng bột đá áo gấm đỏ cao 50cm giá rẻ

tượng quan thế âm bồ tát bằng bột đá áo gấm đỏ cao 50cm giá rẻ

tượng quan thế âm bồ tát bằng bột đá áo gấm đỏ cao 50cm giá rẻ – QABT-047

64. Tượng Quan Âm Bồ Tát Đá Trắng Viền Vàng Áo Rủ QABT-045

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá Thỉnh : 5.800.000 VNĐ

Tượng Quan m Bồ tát đá trắng viền vàng áo rũ là một trong những mẫu tượng mới ấn tượng và cuốn hút nhất của Lộc Phát

Tượng Quan m Bồ tát Đá Trắng Viền Vàng áo rũ hiện đang có sẵn ở kho hàng của Lộc Phát, quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc nhấn đặt hàng để được tư vấn cụ thể

Tượng Quan Âm Bồ Tát Bằng Đá Trắng Viền Vàng Áo Rủ QABT-045

65. Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Đế Sen Vàng QABT-044

Kích thước:

 • Cao 40cm – Giá Thỉnh : 5.800.000 VNĐ

tượng phật bà quan âm bồ tát màu khoáng đế vàng đẹp QABT-044

66. Tượng Phật Bà Quan Âm Đá Xanh Ngọc Cao 40cm QABT-040

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.600.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.050.000 VNĐ
các mẫu tượng phật bà quan âm đẹp cao 40cm

các mẫu tượng phật bà quan âm đẹp cao 40cm QABT-040

67. Tượng Phật Bà Quan Âm Thạch Anh Viền Vàng Cao 40cm QABT-039

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.600.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.050.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 5.800.000 VNĐ
tượng phật bà quan âm màu vàng thạch anh đẹp cao 40cm

tượng phật bà quan âm màu vàng thạch anh đẹp cao 40cm QABT-039

68. Tượng Quan Âm Thạch Anh Áo Rủ Dát Vàng QABT-075

Kích thước:

 • 16in- 40cm – Giá thỉnh: 3.300.000 VNĐ

tượng quan âm thạch anh áo rủ dát vàng đẹp

69. Tượng Quan Âm Trắng Hoa Văn Nạm Ngọc QABT-073

Kích thước:

 • 12in- cao 30cm – Giá thỉnh: 2.600.000 VNĐ
 • 16in- cao 40cm – Giá thỉnh: 4.500.000 VNĐ
 • 19in- cao 50cm – Giá thỉnh: 6.300.000 VNĐ
 • 26in- cao 68cm – Giá thỉnh: 15.400.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Trắng Hoa Văn Vàng Nạm Ngọc QABT-073

70. Tượng Quan Âm Bồ Tát Xanh Thiên Thanh Nạm Ngọc QABT-074

Kích thước:

 • 12in- cao 30cm – Giá thỉnh: 3.400.000 VNĐ
 • 16in- cao 40cm – Giá thỉnh: 5.100.000 VNĐ
 • 19in- cao 50cm – Giá thỉnh: 7.700.000 VNĐ
 • 26in- cao 68cm – Giá thỉnh: 17.400.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Xanh Thiên Thanh Nạm Ngọc QABT-074

71. Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Màu Khoáng Nạm Ngọc QABT-076

Kích thước:

 • 12in- cao 30cm – Giá thỉnh: 4.200.000 VNĐ
 • 16in- cao 40cm – Giá thỉnh: 6.900.000 VNĐ
 • 19in- cao 50cm – Giá thỉnh: 9.300.000 VNĐ
 • 26in- cao 68cm – Giá thỉnh: 21.500.000 VNĐ

Tượng Quan Âm Bồ Tát Áo Màu Khoáng Nạm Ngọc QABT-076

72. Tượng Mẹ Quan Âm Trắng Viền Vàng Cao 68cm QABT-042

Kích thước:

 • Cao 68cm – Giá thỉnh: 17.800.000 VNĐ

Tượng Mẹ Quán Thế m Bồ tát trắng viền vàng được thể hiện trong tư thế ngồi từ bi trên tòa sen, một tay đeo chuỗi tràng hạt, cầm thùy dương liễu, tay kia cầm bình cam lồ

73. Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Trắng Viền Vàng QABT-035

Kích thước :

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 3.500.000 VNĐ
 • Cao 35cm – Giá thỉnh : 4.900.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 5.800.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.300.000 VNĐ
 • Cao 70cm – Giá thỉnh: 17.800.000 VNĐ
 • Cao 90cm – Giá thỉnh: 29.500.000 VNĐ
Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Trắng Viền Vàng QABT-035

Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Trắng Viền Vàng QABT-035

74. Tượng Phật Bà Quan Âm Vẽ Gấm Phủ Bóng Mờ QABT-033

Kích thước:

 • 16 inch – Cao 40cm – Giá : 4.620.000 VNĐ
nơi bán tượng mẹ quan âm bằng đá vẽ gấm đẹp

Tượng Phật Bà Quan Âm Vẽ Gấm Phủ Bóng Mờ QABT-033

75. Tượng Quan Âm Xanh Trắng Viền Vàng QABT-026

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá :3.000.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá :4.800.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá :6.600.000 VNĐ
 • Cao 70cm – Giá :17.200.000 VNĐ
tượng mẹ quan âm bằng đá xanh ngọc viền vàng

tượng mẹ quan âm bằng đá xanh ngọc viền vàng QABT-026

mua tượng quan thế âm bồ tát ở đâu tại hcm

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trắng xanh viền vàng

76. Tượng Quan Âm Đứng Non Nước Vẽ Gấm QABT-043

Kích thước:

 • Cao 50cm – Giá Thỉnh : 6.000.000 VNĐ
 • Cao 65cm – Giá Thỉnh : 15.800.000 VNĐ
 • Cao 88cm – Giá Thỉnh : 29.100.000 VNĐ
 • Cao 128cm – Giá Thỉnh : 69.000.000 VNĐ

77. Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Đá Trắng Có Hào Quang QABT-015

Kích thước:

 • 16 inch – Cao 40cm – Giá : 3.300.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá: 5.300.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 65cm – Giá: 10.400.000 VNĐ
tượng bồ tát quan âm đứng trắng có hào quang đẹp

Tượng Quan  Âm Bồ Tát màu trắng ngọc có hào quang QABT-015

78. Tượng Phật Bà Quan Âm Đứng Màu Trắng QABT-016

Kích thước:

 • 16 inch – Cao 40cm – Giá: 3.000.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá: 4.800.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 65cm – Giá: 9.100.000 VNĐ
 • 36 inch – Cao 90cm – Giá: 12.000.000 VNĐ
 • 42 inch – Cao 105cm – Giá: 31.000.000 VNĐ

tượng quan âm đứng bằng đá trắng đẹp

tượng phật bà quan âm bồ tát đứng màu trắng đẹp tại hcm

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát màu trắng ngọc QABT-016

79. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Đứng Bột Đá Vàng Hổ Phách QABT-018

Kích thước:

 • 16 inch – Cao 30cm – Giá: 3.800.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá: 5.700.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 68cm – Giá: 10.600.000 VNĐ
 • 36 inch – Cao 90cm – Giá: 14.200.000 VNĐ
 • 42 inch – Cao 105cm – Giá: 32.700.000 VNĐ
tượng quan thế âm bồ tát đẹp nhất

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đứng màu vàng hổ phách QABT-018

80. Tượng Quan Âm Đứng Bột Đá Trắng Viền Vàng Nổi QABT-019

tượng phật bà quan âm màu trắng viền vàng đẹp

Tượng Bồ Tát Quan Âm màu trắng viền vàng nổi

81.  Tượng Phật Bà Quan Âm Màu Vàng Hổ Phách Viền Trắng QABT-013

Kích thước:

 • 12 inch – Cao 30cm – Giá : 2.700.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35cm – Giá : 4.500.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40cm – Giá : 5.300.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá : 7.500.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 68cm – Giá : 17.100.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát màu vàng hổ phách cao 30cm

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát màu vàng hổ phách cao 30cm

82. Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát Trắng Ngọc Đế To – QABT-022

Kích thước:

 • 12 inch  – Cao 30 cm – Giá: 2.300.000 VNĐ
 • 14 inch  – Cao 35 cm – Giá: 3.900.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40 cm – Giá:  4.400.000  VNĐ
 • 19 inch – Cao 50 cm – Giá:  6.500.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 68 cm – Giá:   15.700.000 VNĐ

mua tượng quan âm đẹp ở đâu

83. Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng Viền Xanh Đế To QABT-020

Kích thước:

 • 16 inch – Cao 40 cm – Giá:  5.900.000 VNĐ

tượng quan âm trắng viền xanh dát vàng đế sen to đẹp nhất

tượng quan âm trắng viền xanh dát vàng đế sen to đẹp nhất

84. Tượng Quan Âm Bồ Tát Trắng QABT-067

Kích thước:

 • Cao 50cm – Giá thỉnh: 6.100.000 VNĐ

tượng quan âm bồ tát trắng ngồi non nước đẹp

85. Tượng Quan Âm Bồ Tát Ngồi Xanh Ngọc QABT-007

Kích thước:

 • 12 inch  – Cao 30 cm – Giá: 2.700.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35 cm – Giá:  3.600.000  VNĐ
 • 16 inch – Cao 40 cm – Giá:  4.200.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50 cm – Giá:   6.200.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 65 cm – Giá:   15.700.000 VNĐ
tượng phật bà quan âm màu xanh ngọc đẹp

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát màu xanh ngọc QABT-007

86. Tượng Quan Thế Âm Ngồi Đài Sen Vàng Hổ Phách QABT-010

Kích thước:

 • 12 inch  – Cao 30 cm – Giá: 2.700.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35 cm – Giá:  3.600.000  VNĐ
 • 16 inch – Cao 40 cm – Giá:  4.200.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50 cm – Giá:   6.200.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 65 cm – Giá:   15.700.000 VNĐ
TƯỢNG MẸ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT BẰNG ĐÁ MÀU VÀNG HỔ PHÁCH

TƯỢNG MẸ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT BẰNG ĐÁ MÀU VÀNG HỔ PHÁCH CAO 88CM

87. Tượng Quan Âm Ngồi Đài Sen Màu Trắng Có Hào Quang QABT-011

Kích thước:

 • 16 inch – Cao 40cm – Giá: 3.850.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá : 5.400.000 VNĐ
tượng mẹ quan âm bồ tát ngồi có hào quang trắng đẹp

Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát đẹp tại HCM

88. Tượng Quan Âm Xanh 3D Viền Trắng QABT-012

Kích thước và giá:

 • 12 inch Cao 30cm – Giá 3.100.000 VNĐ
 • 16 inch Cao 40cm – Giá 5.900.000 VNĐ
 • 19 inch Cao 50cm – Giá 8.300.000 VNĐ
 • 26 inch Cao 68cm – Giá 19.300.000 VNĐ

89. Tượng Phật Quan Âm Bằng Composite Cao 40cm QABT-052

Kích thước:

 • 40X22X22 – Giá thỉnh : 1.370.000 VNĐ

tượng phật quan âm bằng composite đẹp giá rẻ nhất

90. Tượng Phật Bà Quan Âm Bằng Sứ Trắng Viền Vàng đẹp QABT-021

Kích thước:

 • 14 inch – Cao 35cm – Giá : 2.300.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40cm – Giá : 2.600.000 VNĐ

tượng quan âm bồ tát bằng sứ trắng đẹp rẻ tại hcm

91. Tượng Quan Âm Trắng Bạch Ngọc Đẹp – QABT-034

 • Cao 30 cm – Giá: 1.900.000 VNĐ
 • Cao 35 cm – Giá:  2.700.000  VNĐ
 • Cao 40 cm – Giá:  3.300.000 VNĐ
 • Cao 50 cm – Giá:   4.800.000 VNĐ
 • Cao 65 cm – Giá:   12.600.000 VNĐ

tượng quan âm trắng bạch ngọc đẹp tại hcm

Một số hình ảnh Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát đẹp khác

mua tượng phật bà quan âm đẹp ở đâu

tượng phật bà quán thế âm dát vàng

tượng phật bà quán thế âm dát vàng

tượng phật bà quan thế âm đẹp

tượng phật bà quan thế âm đẹp

tượng quan âm bồ tát vàng thạch anh đẹp

tượng Phật bà quan âm bồ tát màu vàng hổ phách đẹp

tượng phật bà quan âm ngồi đài sen vàng hổ phách viền trắng

3 mẫu tượng mẹ quan âm đẹp

tượng mẹ quan âm trắng vàng ngọc viền vàng

tượng mẹ quan âm bồ tát đứng thạch anh đẹp

tượng phật bà quan âm bằng đá thạch anh đẹp nhất

Vì sao nên thờ Phật Bà Quan Âm tại gia ?

Theo Lời Kinh Phổ Môn thì bất cứ chúng sinh nào, ở vào hoàn cảnh nào khi cầu đến Ngài, niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ dùng huyền diệu cứu vớt chúng sanh đó. Nếu cầu Ngài với 1 phân thân nào thì Ngài sẽ xuất hiện với phân thân đó để cứu độ.

Hình tướng Phật Bà Quan Âm luôn xuất hiện với y áo trắng, khuôn mặt hiền từ đứng hoặc ngồi trên đài sen, một tay cầm nhành dương liễu, một tay nâng bình nước cam lộ. Trong hầu hết các ngôi chùa ở Việt Nam đều tạc tượng ngài dưới hình tướng như vậy.

Phật Bà Quan Âm là một trong 2 vị Đại Bồ Tát là Đại Thế Chí Bồ Tát đứng 2 bên của Phật A DI Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Danh hiệu “Quán Thế Âm Bồ Tát” Thì “Quán” nghĩa là Quan sát, xem xét từ cái tâm của mình, “Thế” Nghĩa là thế gian, “Âm” tức là âm thanh, “Bồ Tát” nghĩa là giác ngộ, dùng phật pháp giác ngộ chúng sinh.

mua tượng quan thế âm bồ tát đẹp ở đâu

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát vàng thạch anh đẹp nhất hiện nay

Nên lập bàn thờ Phật Bà Quan Âm Bồ Tát như thế nào ?

Cần phải làm rõ việc thờ Phật Bà Quan Âm không phải để cầu mong vinh hoa phú quý, thăng tiến sự nghiệp… Việc thờ Phật Bà Quan Âm, chiêm bái Người nhằm nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến các hạnh nguyện của người. Từ đó hướng tâm của ta đến các việc làm lương thiện, cứu khổ, cứu nạn. Cầu mong Ngài luôn soi sáng con đường cho chúng ta bước đi.

Trước khi thỉnh Phật Bà Quan Âm về nhà thì gia chủ nên chuẩn bị chu đáo bàn thờ, lễ vật cúng. Bàn thờ Phật có thể sử dụng bàn thờ 2 tầng hoặc bàn thờ treo tường đều được. Tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là bàn thờ Phật 2 tầng. Tầng cao nhất dành để an vị Phật, tầng dưới bày đồ thờ cúng.

 • Nên chọn các ngày mùng 1, mười rằm hoặc các ngày vía Quan Âm để thỉnh Ngài về nhà. Trước đó gia chủ nên chuẩn bị tốt không gian, mâm lễ cúng, và các vật bài trí trên bàn thờ.
 • Nên chọn không gian sạch sẽ, thoáng mát như phòng khách, Nếu có điều kiện có thể làm phòng thờ riêng. Tuyệt đối không chọn hướng bàn thờ Phật quay về hướng nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng bếp. Vì những nơi này được cho là những nơi không thanh tịnh.
 • Đặt tượng Phật Bà ở vị trí cao nhất trên bàn thờ. Nếu thờ chung Phật Bà có thể thờ Tam thế Phật. Đặc biệt bàn thờ Phật Quan Âm nên được đặt riêng, không thờ chung với bàn thờ tổ tiên, thần thánh khác.
 • Khi thờ Quan Âm Bồ Tát chỉ dùng 1 bát nhang, còn lại những lễ vật như bình hoa, chóe, được đặt cân đối 2 bên, dĩa quả được đặt chính giữa cân đối với bát nhang. Tiếp đó là kỷ nước đặt ngoài cùng. Thông thường bàn thờ Phật sẽ dùng kỷ nước 3 ly.
 • Trên bàn thờ Phật luôn được thay dĩa quả thường xuyên, đèn thờ Phật nên mở để tạo không gian ấm cúng. Không nên để bàn thờ Phật lạnh lẽo không có hương hoa.
mẫu tượng mẹ quan âm đẹp nhất

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trắng đẹp nhất hiện nay

Sắm lễ vật thờ Phật Bà Quan Âm Bồ Tát như thế nào ?

 • Khi thờ cúng Phật nên lựa chọn các lễ vật chay tịnh như hương, hoa, quả, oản phẩm, xôi, chè… Tuyệt đối không dùng lễ mặn cúng Phật
 • Hoa dâng Phật phải lựa chọn hoa tươi như hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa cúc…Không dùng các loại hoa dại, hoa tạp
 • Trước khi an vị Phật tại gia nên chay tịnh như ăn chay, kiêng giới, làm nhiều việc thiện….

Những sai lầm khi thờ cúng Mẹ Quan Âm Bồ Tát

 • Thờ Phật Mẹ Quan Âm chung với bàn thờ tổ tiên. Thông thường tổ tiên, thần thánh vẫn có các lễ mặn dâng lên trong khi đó Mẹ Quan Âm chỉ dâng các lễ chay tịnh. Việc thờ chung có thể khiến Phật Bà nổi giận.
 • Thờ Phật Bà Quan Âm tại nhà hàng, cửa hàng kinh doanh. Việc này hoàn toàn trái với hạnh nguyện của ngài. Mẹ Quan Âm đại diện cho từ bi , cứu khổ, cứu nạn, không đại diện cho việc cầu mong tài lộc. Chính vì vậy thờ Phật Bà Quan Âm Bồ Tát nên thờ ở nơi yên tĩnh, thanh tịnh.
 • Việc thờ cúng tượng Phật hay tranh ảnh Phật Bà Quan Âm Bồ Tát có ý nghĩa khác nhau. Chính vì vậy nên trước khi thờ cúng quý khách nên tìm hiểu thật kỹ về ý nghĩa cũng như cách bài trí để không phạm vào đại kỵ.
tượng quan thế âm bồ tát đẹp nhất

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất hiện nay

Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát được làm bằng chất liệu gì ?

Hiện nay có tượng Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát được tạc dưới nhiều hình tướng. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là hình tướng Phật đứng hoặc ngồi trên đài sen, tay cầm nhành liễu, tay nâng bình nước cam lộ.

Tượng Phật Bà Quan Âm có thể được làm bằng đá, đồng, gỗ, composite, poly…. khác nhau. Nhưng tượng được tạc bằng đá lại được ưa chuộng hơn hẳn. Ngày nay ngoài việc chế tác tượng bằng đá tự nhiên thì còn có thể tạc tượng bằng bột đá. Về cơ bản thì độ bền của đá tự nhiên và bột đá ép khuôn là như nhau. Tượng được làm bằng đá tự nhiên thường được trưng bày bên ngoài các chùa chiền, hoặc thờ tại ban công hoặc khuôn viên tại gia. Tượng được làm bằng bột đá thông thường sẽ được các nghệ nhân tạc tượng vẽ sơn, phủ nano để tượng nhìn đẹp và có hồn hơn.

Ngày nay, Tượng Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát được làm từ rất nhiều chất liệu bột đá khác nhau như bột đá thạch anh, bột đá thạch ngọc, bột đá trắng, bột đá ngọc… Tùy từng chất liệu đá mà cho ra hình tướng tượng khác nhau.

Đặc biệt Tượng Phật Bà Quan Âm được nhập trực tiếp từ các sản xuất tại Đài Loan, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Do đó, quý Phật Tử, Thầy, Đạo Tràng… muốn thỉnh tượng xin hãy yên tâm về chất lượng, nguyên liệu dùng đúc tượng.

Quý khách có nhu cầu thỉnh hoặc cần tư vấn về tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát xin vui lòng liên hệ đến : 093.173.8189

Chia sẻ cùng bạn bè

Khách hàng phản hồi

avatar
  Subscribe  
Notify of


Chat Zalo
Gọi điện ngay