Tuổi Sửu nên thờ vị Phật nào? Phật bản mệnh tuổi Sửu


Người tuổi Sửu mạnh mẽ, kiên trì, cần cù, chịu khó

Tuổi Sửu nên thờ vị Phật nào? Phật bản mệnh tuổi Sửu

Phật bản mệnh của người tuổi Sửu là Hư Không Tạng Bồ Tát. Ngài là vị Bồ Tát của cõi Đại Trang Nghiêm, hội tụ công đức vô lượng, vì xót thương chúng sinh mà khai pháp giới tạng, sinh ra vô lượng kim cương, bảo vật và ban phát cho chúng sinh. 

Phật bản mệnh của người tuổi Sửu là vị nào?

Phật bản mệnh còn gọi là Phật độ mệnh, Phật hộ thân hoặc Phật bình an. Mỗi con giáp đều có những vị Phật bản mệnh riêng. Theo “Pháp Uyển Châu Lâm”, còn gọi là Pháp Uyển Châu Luân, do ngài Đạo Thế soạn vào đời đường, khi có cõi trần gian, Bồ Tát đã giáo hóa cho 12 con giáp, mười hai con thú này hóa thân vào linh hồn, bảo vệ những người có tuổi tương ứng.

Hư Không Tạng Bồ Tát là Phật bản mệnh của người tuổi Sửu

Hư Không Tạng Bồ Tát là Phật bản mệnh của người tuổi Sửu

Mỗi người sẽ có một năm sinh tương ứng với một con giáp. Mười hai con giáp có 8 vị Bản tôn chủ quản, hay còn gọi là 8 vị Phật bản mệnh độ trì. Bao gồm Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phật Đại Nhật Như Lai, Phật A Di Đà và Phật Bất Động Minh Vương.

Trong đó, Hư Không Tạng Bồ Tát là Phật bản mệnh, độ trì cho người sinh tuổi Sửu và Dần. Vị Phật này đại diện cho sự sáng suốt, trí tuệ. Người tuổi này thờ ngài sẽ có thể tích lũy được tiền tài, trí tuệ, kiến thức, luôn được quý nhân phù trợ. Theo các tài liệu Phật giáo, danh xưng Hư Không Tạng Bồ Tát có được đề cập trong kinh điển và được dịch là kho tàng không gian vô biên, là vị Bồ Tát sáng suốt, trí tuệ.

Ngoài ra, tên của ngài cũng được lý giải, sở dĩ gọi là Hư Không Tạng nghĩa là phúc tạng, trí tạng và vô lượng. Nghĩa của chữ Tạng trong tên ngài gồm:

  • Năng tạng danh tạng: Là vị Bồ Tát công đức vô lượng, không bờ không bến của thế gian và xuất thế gian.
  • Sở danh tạng: Tập trung vô lượng công đức của chư Phật
  • Năng sinh danh tạng: Với lòng từ bi vô lượng, ngài đã khai pháp giới tạng, sinh ra 7 bảo vật vô lượng kim cương và thí cho chúng sinh.

Phật bản mệnh và người tuổi Sửu

Phật bản mệnh là vị Phật, Bồ Tát độ mệnh, các ngài gia hộ, độ trì để các con giáp theo tuổi được bình an, hạnh phúc, có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi. Khi biết được Phật bản mệnh tuổi Sửu là ai, chúng ta có thể biết hướng về vị Phật, Bồ Tát đó để mong nguyện. Việc thờ Phật bản mệnh sẽ giúp con người hướng đến vẻ đẹp Chân – Thiện – Mỹ, được gia trì, giúp gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát.

1. Tính cách người tuổi Sửu

Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Người tuổi này có các ưu điểm như mạnh mẽ, kiên định, sống độc lập thường có nhiều ước mơ và hoài bão. Người tuổi Sửu rất cần cù, chịu khó, chăm chỉ, có khả năng nhẫn nại và khả năng chịu đựng cao.

Người tuổi này cũng điềm tĩnh, kiên cường, tận tụy, tính cách khẳng khái, khả năng thích nghi tốt với hoàn cảnh. Người tuổi Sửu cũng rất trọng tình cảm, mạnh mẽ, trung thực, trung thành. Điểm mạnh của họ chính là kiên trì, thận trọng, cẩn thận, ý chí kiên cường, hiếm khi bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường.

Người tuổi Sửu mạnh mẽ, kiên trì, cần cù, chịu khó

Người tuổi Sửu mạnh mẽ, kiên trì, cần cù, chịu khó

Tuy nhiên, điểm yếu trong tính cách của người tuổi Sửu chính là bướng bỉnh, ngoan cố, khó chấp nhận lời khuyên của người khác. Tính cách có vẻ khá thất thường, khi ở thế bị động thường có xu hướng lỏng lẻo, vụng về. Ngoài ra, tùy vào ảnh hưởng của mệnh cách, môi trường sống mà sẽ có sự khác biệt về tính cách ở mỗi người.

Người tuổi Sửu là những người gồm những năm sinh sau: Ất Sửu (1985 ) mệnh Kim, Đinh Sửu (1937, 1997) mệnh Thủy, Kỷ Sửu (1949, 2009) mệnh Hỏa, Tân Sửu (1961, 2021) mệnh Thổ, Quý Sửu (1973) mệnh Mộc…

2. Phật bản mệnh của người tuổi Sửu

Hư Không Tạng Bồ Tát là Phật bản mệnh của người tuổi Sửu. Ngài có thân sắc trang nghiêm, là bậc Nhất Sanh Bổ xứ Bồ Tát của cõi Đại Trang Nghiêm của Đức Phật Nhứt Bửu Trang Nghiêm Như Lai. Hư Không Tạng là một trong tám vị Đại Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa, được thờ rộng rãi tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam. Đôi khi, người ta xem ngài là anh trai song sinh của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Theo kinh Đại Bảo Tích, sở dĩ ngài có tên Hư Không Tạng Bồ Tát là vì thường làm công đức thành tựu phương tiện lực hồi hướng, thân tướng trang nghiêm thanh tịnh, biết tất cả pháp như ảo hóa. Ngài có năng lực ở trong hư không hiện hóa cho chúng sinh những thứ cần dùng, hoặc pháp, hoặc tài đều được.

Kinh này cũng đề cập, khi ngài nhập Định, hiện ra cảnh tượng trên không không ngừng rơi xuống các thứ vật vi diệu, hương xoa, hương bột, lọng lụa, tràng phan, những món ăn uống ngon lành, những y phục đẹp quý, mưa châu báu đầy trời. Ngài có năng lực mang đến những thứ tùy ý muốn cần dùng cho mọi người. Người bị bệnh khổ được chữa lành, người nghèo được vô lượng trân bảo, người bị trói buộc được giải thoát, người thân yêu ly biệt được đoàn tụ…

3. Tác dụng của Phật bản mệnh với người tuổi Sửu

Hư Không Tạng Bồ Tát là vị Bồ Tát có tấm lòng từ bi vô lượng, luôn lấy trang nghiêm làm gương, giúp chúng sinh tránh xa điều ác, hướng đến điều thiện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng hết lời khen ngợi ngài là vị Bồ Tát có trí huệ quang minh, sự thiền định như biển, tâm tĩnh như núi, lòng nhẫn nại như Kim Cương.

Hư Không Tạng Bồ Tát tượng trưng cho sự điềm tĩnh, nhẫn nại

Hư Không Tạng Bồ Tát tượng trưng cho sự điềm tĩnh, nhẫn nại

Hư Không Tạng Bồ Tát tượng trưng cho sự nhẫn nại, điềm tĩnh, sáng suốt của người tuổi Sửu. Ngài cũng biểu trưng cho trí tuệ, sáng suốt và phúc đức. Với thắc mắc tuổi Sửu nên thờ vị Phật nào thì câu trả lời chính là Hư Không Tạng Bồ Tát. Người tuổi Sửu thờ Hư Không Tạng Bồ Tát sẽ được:

  • Được gia hộ, độ trì, có sức khỏe tốt, cuộc sống, công việc suôn sẻ, thuận lợi, bình an và may mắn
  • Hư Không Tạng Bồ Tát là kho tàng không gian vô biên, ngài có thể từ hư không tùy ý hóa hiện cho chúng sinh những thứ sở cầu như tiền tài, vật dụng, thức ăn, sức khỏe…
  • Ngài cũng giúp người tuổi Sửu có trí tuệ sự minh mẫn, sáng suốt, được tăng tiến về trí tuệ, phúc đức tăng trưởng, không còn gặp nhiều vận hạn.
  • Người thành tâm thờ phụng, một lòng xưng niệm tên, danh hiệu của Ngài sẽ được ngài tùy thời thị hiện và giúp đỡ.
  • Người thờ Hư Không Tạng Bồ Tát cũng sẽ được khai mở tuệ giác, có tâm tính tĩnh tại, bớt nóng giận, điều chỉnh tiết tấu cuộc sống, có tâm thái bình tĩnh, sáng suốt khi đối diện với khó khăn, thách thức của cuộc sống.

Đặc biệt, Hư Không Tạng Bồ Tát là vị Bồ tát có công đức, phước đức vô lượng. khi ngài nhập Định, hiện ra cảnh tượng trên không không ngừng rơi xuống các thứ vật vi diệu, ngài có năng lực mang đến những thứ tùy ý muốn cần dùng cho mọi người… Do đó, Hư Không Tạng Bồ Tát có thể giúp người tuổi Sửu tích lũy được tiền bạc, được quý nhân phù trợ.

Cách chọn tượng Phật bản mệnh cho người tuổi Sửu

Tượng Hư Không Tạng Bồ Tát thường được thể hiện với thân sắc trắng, tay phải cầm Tam muội đạo, tay trái cầm cành sen, đầu đội mũ Ngũ Phật. Ngài ngồi trên đài sen lớn, tượng trưng cho trí tuệ, phúc đức và sự sáng suốt. Trên cành sen trong tay ngài thường có một miếng ngọc như ý, hoa sen tượng trưng cho phúc đức, ngọc như ý thể hiện năng lực đáp ứng mọi mong cầu của chúng sinh.

Phật bản mệnh của người tuổi Sửu

Phật bản mệnh của người tuổi Sửu

Khi chọn tượng Phật bản mệnh cho người tuổi Sửu, nên chọn những tượng có diện đẹp, thân tướng trang nghiêm. Theo chia sẻ của nhiều người, hãy ngắm nhìn tượng thật lâu, nếu tượng nào càng ngắm càng thấy bình yên, hoan hỷ, thấy lòng nhẹ nhàng thì hãy chọn thỉnh mẫu tượng ấy.

Thực tế, đối với tượng Phật, chúng ta có thể thờ tượng có màu sắc bất kỳ. Các vị Phật, Bồ Tát là đấng giác ngộ, các ngài đối với chúng sinh bình đẳng như nhau. Chỉ cần người thờ thành tâm thờ cúng, một lòng trì niệm danh hiệu các ngài thì sẽ được các ngài gia hộ, độ trì. Tượng Phật được chế tác bám sát theo mô tả các tài liệu kinh điển Phật giáo, ít có sự khác biệt về màu sắc, chủ yếu là về diện tượng, sự tỉ mỉ, tinh tế và trình độ tay nghề của các nghệ nhân.

Nhìn chung, với thắc mắc tuổi Sửu nên thờ vị Phật nào, Phật bản mệnh của người tuổi Sửu là vị nào thì câu trả lời chính là Hư Không Tạng Bồ Tát. Ngài là vị Bồ Tát thân tướng trang nghiêm, biểu tượng của trí tuệ, sáng suốt và công đức vô lượng.

Xem thêm:

Chia sẻ cùng bạn bè

Khách hàng phản hồi

avatar
  Subscribe  
Notify of


Chat Zalo
Gọi điện ngay