+36 Mẫu tượng Phật A Di Đà đẹp [Mới Nhất 2024]


Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Áo Viền Vàng ADD-005

+36 Mẫu tượng Phật A Di Đà đẹp [Mới Nhất 2024]

Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, được biết đến qua lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Vô Lượng. Người ta thường nhầm lẫn Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni, tuy nhiên, đây là 2 vị Phật khác nhau. Đồ Thờ Lộc Phát xin giới thiệu đến quý khách các mẫu tượng Phật A Di Đà đẹp bằng chất liệu bột đá cao cấp được yêu thích nhất hiện nay.

Các mẫu tượng Phật A Di Đà của Lộc Phát đều được tuyển chọn tỉ mỉ, tượng được làm từ chất liệu bột đá cao cấp, diện tượng đẹp, tính thẩm mỹ cao, toát được thần thái của Đức Phật. Quý khách có nhu cầu thỉnh tượng có thể liên hệ qua hotline 093.173.81.89 để được tư vấn chi tiết hơn. 

Tượng Phật A Di Đà ngồi đài sen đế vuông hào quang lá đề

Tượng Phật A Di Đà ngồi đài sen đế vuông hào quang lá đề

Đức Phật A Di Đà là ai?

Nhiều người thường nhầm lẫn cho rằng Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni là một. Lại cũng có nhiều người biết rằng đây là hai vị Phật khác nhau nhưng lại nhầm lẫn không biết đâu là tôn tượng Đức Phật A Di Đà, đâu là tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thực tế, Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật có thật trong lịch sử, được ghi chép trong rất nhiều tài liệu có thật. Trong khi đó, Phật A Di Đà được biết đến qua lời kể của Phật Thích Ca, với tuệ giác siêu việt của mình, Phật Thích Ca đã giới thiệu pháp môn Tịnh độ về Đức Phật A Di Đà và cõi nước của Ngài để người hữu duyên tu tập.

Phật A Di Đà đã xuất hiện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ rất lâu về trước. Ngài còn được biết đến với tên gọi Amida hoặc Amitãyus, có nghĩa là ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng. Ngài được gọi là Đức Phật Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức, có thọ mệnh và công đức vô tận với ánh sáng trí tuệ chiếu rọi khắp thế gian. Cõi tịnh độ của Ngài là cõi Tây Phương Cực Lạc hay còn gọi là cõi Thanh Tịnh, An Lạc quốc, nằm về phía Tây của cõi Ta Bà, cách thế giới này 10 vạn ức cõi Phật. Đay là một nơi được làm từ 7 báu, tràn ngập hương hoa, nhạc trời, châu báu cùng ánh sáng rực rỡ do Đức Phật A Di Đà phát ra.

Cõi Cực Lạc có đầy đủ chánh báo và y báo trang nghiêm, không thuộc phạm vi Tam giới. Từ thế giới này đi về phía Tây phải trải qua mười muôn ức Phật độ thì mới đến được cõi Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có những người tha thiết trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, có đủ công đức, đủ thành kính thì đến khi lâm chung sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi nước của Ngài. Theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn để đạt đạo thì con đường vãng sanh về cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà là con đường thành Phật ngắn nhất cho mọi loại trong một kiếp sống. Hơn nữa, con đường này sẽ còn tồn tại thêm 100 năm nữa, khi mà mọi còn đường thành đạo khác đã bị người đời lãng quên vào thời mạt pháp.

7. Tượng Phật A Di Đà Áo Xanh Viền Vàng ADD-015

7. Tượng Phật A Di Đà Áo Xanh Viền Vàng ADD-015

Câu chuyện về Đức Phật A Di Đà

Phật A Di Đà là vị Phật được thờ phụng vô cùng phổ biến trong Phật Giáo Đại Thừa, có rất nhiều câu chuyện liên quan đến Ngài trước khi thành Phật.

Hoàng tử Kiều Thi Ca

Theo Đại Kinh A Di Đà, trong vô lượng kiếp trước, trong một kiếp sống trước đây, trước khi thành Phật, Ngài là Hoàng tử Kiều Thi Ca của nước Diệu Hỷ, con của vua Nguyệt Thượng Luân và Thù Thắng Diệu Nhân hoàng hậu. Theo lẽ thường, hoàng tử đã nối tiếp vua cha, trở thành quốc vương của nước Diệu Hỷ. Ở thời bấy giờ, có Đức Phật tại thế có hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai, sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, đức vua liền giác ngộ, khước từ ngôi báu mà xuất gia làm tỳ kheo với hiệu là Pháp Tạng.

Một ngày nọ, vị tỳ kheo Pháp Tạng đã đảnh lễ Đức Phật, trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, Ngài phát ra 48 lời nguyện cứu độ chúng sanh. Sau khi trải qua nhiều kiếp tu hành, nguyện lực của Ngài tựu thành, trở thành Phật với hiệu là A Di Đà, tức là vị Phật có Ánh Sáng Vô Lượng, Thọ Mạng Vô Lượng cùng Công Đức Vô Lượng. Dân chúng của Ngài có tuổi thọ vô tận, công đức nhiều chẳng thể nghĩa bàn. Ngài vốn là giáo chủ cõi Tây phương cực lạc, nhưng vì lòng xót thương chúng sinh mà thường thị hiện ở cõi Ta Bà để cứu độ.

Vua Vô Tránh Niệm

Theo kinh Bi Hoa, ở một đại kiếp gọi là Thiện Trì, có nước Tản Đề Lam, nơi đây được cai trị bởi Chuyển luân Thánh Vương Vô Tránh Niệm. Ngài có 32 tướng tốt, thống trị quốc dân bằng pháp hiền thiện, nhân ái đất nước luôn phát triển tốt đẹp. Theo luận Câu Xá, ở thời vua Vô Tránh Niệm, nhân thọ lên đến tám vạn tuổi, đất đai màu mỡ, tốt tươi. Trong một lần, vua Vô Tránh Niệm và các vương tử, đại thần quyến thuộc đến lễ Phật ở vườn Diêm Phù và nghe pháp của Đức Bảo Tạng Như Lai.

Vua nghe Đức Phật diễn đủ các pháp thì căn thân thanh tịnh, trong lòng hiểu rõ, quyết tâm mở lòng bố thí, cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai và đại chúng trong vòng 3 tháng liền. Ngài đã phát Bồ đề tâm, tu hạnh Bồ Tát, chuyên làm Phật sự để giáo hóa chúng sanh. Trước Đức Phật Bảo Tạng, Ngài đã nguyện đem công đức cúng dường để cầu cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, Ngài đã phát 48 lời đại nguyện và xin được chứng minh đại nguyện Bồ Đề.

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có viết, Đức Phật A Di Đà kiếp trước vốn là con của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, nhờ công đức giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe sau thành Phật với Phật hiệu A Di Đà. Còn theo kinh Quán Phật Tam – Muội – Hải thì trong nhiều kiếp trước, Ngài từng là một vị Tỳ kheo, do chăm lòng lễ kính Đức Phật Không Vương nên được thọ ký và thành tựu Phật với Phật hiệu A Di Đà.

Các mẫu tượng Phật A Di Đà đẹp nhất tại Lộc Phát

Tượng Phật A Di Đà được chế tác từ chất liệu bột đá cao cấp, diện tượng đẹp, nước da hồng hào tươi sáng, toát được thần thái từ bi hỷ xả, bao dung độ lượng của Đức Phật. Mời quý khách tham khảo một số mẫu tượng Phật A Di Đà của Lộc Phát tại đây:

1. Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Áo Viền Vàng ADD-005

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.600.000 VNĐ ( Đế tròn 20x20cm)
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.500.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 6.900.000 VNĐ
 • Cao 68cm – Giá thỉnh : 16.900.000 VNĐ
Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Áo Viền Vàng ADD-005

Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Áo Viền Vàng ADD-005

Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Áo Viền Vàng ADD-005

 

2. Tượng Phật A Di Đà Vàng Thạch Anh Đế Sen Nở ADD-006

Kích thước:

 • 12in- cao 30cm – Giá thỉnh: 2.500.000 VNĐ
 • 16in- Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.400.000 VNĐ
 • 19in- Cao 48cm – Giá thỉnh: 6.700.000 VNĐ
 • 26in- Cao 68cm – Giá thỉnh: 14.100.000 VNĐ
Tượng Phật A Di Đà Vàng Thạch Anh Đế Hoa Sen Nở ADD-006

Tượng Phật A Di Đà Vàng Thạch Anh Đế Sen Nở ADD-006

Tượng Phật A Di Đà Vàng Thạch Anh Đế Hoa Sen Nở ADD-006

 

3. Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Đế Sen Nở ADD-014

Kích thước:

 • 12in- cao 30cm – Giá thỉnh: 2.500.000 VNĐ
 • 16in- Cao 40cm – Giá thỉnh: 4.400.000 VNĐ
 • 19in- Cao 48cm – Giá thỉnh: 6.700.000 VNĐ
 • 26in- Cao 68cm – Giá thỉnh: 14.100.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Đế Sen Nở ADD-014

Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Đế Sen Nở ADD-014

 

4. Tượng Phật A Di Đà Đế Vuông Hào Quang Lá Đề ADD-027

Kích thước:

 • 16 inch – 40x28x24cm – Giá thỉnh: 7.800.000 VNĐ (  Cao tổng 55cm)

Tượng Phật A Di Đà ngồi đài sen đế vuông hào quang lá đề

Tượng Phật A Di Đà ngồi đài sen đế vuông hào quang lá đề

5. Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Đế Sen ADD-026

Kích thước:

 • 30x20x20cm – Giá thỉnh: 2.600.000 VNĐ
 • 40x26x26cm – Giá thỉnh: 4.400.000 VNĐ
 • Cao 48cm – Giá thỉnh: 6.600.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà thạch anh đế sen đẹp

Tượng Phật A Di Đà thạch anh đế sen đẹp

6. Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Viền Vàng Đế Sen ADD-011

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.000.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 5.000.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà ngồi đài sen bằng bột đá áo trắng đẹp

Tượng Phật A Di Đà ngồi đài sen bằng bột đá áo trắng đẹp

7. Tượng Phật A Di Đà Bột Đá Xanh Ngọc ADD-024

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.000.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 5.000.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà xanh ngọc đế sen trắng bằng đá đẹp

Tượng Phật A Di Đà xanh ngọc đế sen trắng bằng đá đẹp

8. Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Viền Vàng Đế Sen ADD-011

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá : 2.600.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá : 4.500.000 VNĐ
 • Cao 48cm – Giá : 6.900.000 VNĐ
 • Cao 68cm – Giá : 18.800.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Viền Vàng Đế Sen ADD-011

Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Viền Vàng Đế Sen ADD-011

Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Viền Vàng Đế Sen ADD-011

9. Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Viền Vàng Đế Sen ADD-010

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá : 2.600.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá : 4.500.000 VNĐ
 • Cao 48cm – Giá : 6.900.000 VNĐ
Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Viền Vàng Đế Sen ADD-010

Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Viền Vàng Đế Sen ADD-010

Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Viền Vàng Đế Sen ADD-010

10. Tượng Phật A Di Đà Áo Gấm Đế Sen ADD-012

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá : 5.900.000 VNĐ
 • Cao 48cm – Giá : 7.800.000 VNĐ
Tượng Phật A Di Đà Áo Gấm Đế Sen ADD-012

Tượng Phật A Di Đà Áo Gấm Đế Sen ADD-012

Tượng Phật A Di Đà Áo Gấm Đế Sen ADD-012

11. Tượng Phật A Di Đà Áo Xanh Viền Vàng ADD-015

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.600.000 VNĐ ( Đế tròn 20x20cm)
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.500.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 6.900.000 VNĐ
7. Tượng Phật A Di Đà Áo Xanh Viền Vàng ADD-015

7. Tượng Phật A Di Đà Áo Xanh Viền Vàng ADD-015

7. Tượng Phật A Di Đà Áo Xanh Viền Vàng ADD-015

7. Tượng Phật A Di Đà Áo Xanh Viền Vàng ADD-015

12. Tượng Phật A Di Đà Sứ Trắng Đế Hồ Sen Nổi ADD-016

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.000.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 3.200.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 3.800.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà Sứ Trắng Đế Hồ Sen Nổi ADD-016

Tượng Phật A Di Đà Sứ Trắng Đế Hồ Sen Nổi ADD-016

13. Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Viền Vàng ADD-017

Kích thước:

 • 12in- cao 30cm – Giá thỉnh: 2.200.000 VNĐ
 • 16in- Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.800.000 VNĐ
 • 19in- Cao 48cm – Giá thỉnh: 5.600.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Viền Vàng ADD-017

Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Viền Vàng ADD-017

14. Tượng Phật A Di Đà Poly Áo Đỏ Đế Tròn ADD-022

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.600.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 2.700.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 26in – Cao 68cm – Giá thỉnh: 7.800.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà áo đỏ ngồi đài sen đế tròn bằng poly diện đẹp, từ bi, hảo tướng

Tượng Phật A Di Đà áo đỏ ngồi đài sen đế tròn bằng poly diện đẹp, từ bi

15. Tượng Phật A Di Đà Vàng Hổ Phách Đế Sen Cao 68cm ADD-009

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.600.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 2.700.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 26in – Cao 68cm – Giá thỉnh: 7.800.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà Áo Đỏ Đế Non Nước Poly ADD-018
Tượng Phật A Di Đà Áo Đỏ Đế Non Nước Poly ADD-018

16. Tượng Phật A Di Đà Trắng Đế Non Nước Poly ADD-019

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.600.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 2.700.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 26in – Cao 68cm – Giá thỉnh: 7.800.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà Trắng Đế Non Nước Poly ADD-019

Tượng Phật A Di Đà Trắng Đế Non Nước Poly ADD-019

17. Tượng Phật A Di Đà Áo Vàng Đế Non Nước Poly ADD-020

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.600.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 2.700.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 26in – Cao 68cm – Giá thỉnh: 7.800.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà Áo Vàng Đế Non Nước Poly ADD-020

Tượng Phật A Di Đà Áo Vàng Đế Non Nước Poly ADD-020

18. Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Áo Rũ Đế Mây ADD-021

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 2.200.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 3.500.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 5.100.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà thạch anh viền vàng áo rũ trang nghiêm, hảo tướng

Tượng Phật A Di Đà thạch anh viền vàng áo rũ trang nghiêm, hảo tướng

19. Tượng Phật A Di Đà Composite Áo Xanh ADD-023

Kích thước:

 • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 1.000.000 VNĐ
 • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 1.500.000 VNĐ
 • 19in – Cao 48cm – Giá thỉnh: 2.300.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà đế sen áo xanh bằng composite đẹp

Tượng Phật A Di Đà đế sen áo xanh bằng composite đẹp

20. Tượng Phật A Di Đà Vàng Hổ Phách Đế Sen Cao 68cm ADD-009

Kích thước:

 • 12 inch  – Cao 30 cm – Giá: 2.600.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40 cm – Giá:  4.200.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50 cm – Giá:   6.100.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 68 cm – Giá:   15.600.000 VNĐ
Tượng Phật A Di Đà Vàng Hổ Phách Đế Sen Cao 68cm ADD-009

Tượng Phật A Di Đà Vàng Hổ Phách Đế Sen Cao 68cm ADD-009

Tượng Phật A Di Đà Vàng Hổ Phách Đế Sen Cao 68cm ADD-009

21. Tượng Phật A Di Đà Vàng Hổ Phách Đế Sen Cao 68cm ADD-009

Kích thước:

 • 12 inch  – Cao 30 cm – Giá: 2.000.000 VNĐ
 • 16 inch – Cao 40 cm – Giá:  3.400.000 VNĐ 
 • 19 inch – Cao 50 cm – Giá:   4.900.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 68 cm – Giá:   13.400.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà Trắng Đế Sen ADD-008

Tượng Phật A Di Đà Trắng Đế Sen ADD-008

22. Tượng Phật A Di Đà Màu Thạch Anh ADD-001

Kích thước:

 • 12 inch  – Cao 30 cm – Giá: 4.200.000 VNĐ
 • 14 inch – Cao 35 cm – Giá:  5.400.000  VNĐ
 • 16 inch – Cao 40 cm – Giá:  6.000.000 VNĐ
 • 19 inch – Cao 50 cm – Giá:   7.900.000 VNĐ
 • 26 inch – Cao 65 cm – Giá:   17.800.000 VNĐ
tượng phật a di đà bằng đá thạch anh vàng đẹp nhất hcm

Tượng Phật A Di Đà Màu Thạch Anh ADD-001

mua tượng phật a di đà đẹp ở đâu

23. TTượng Phật A Di Đà Áo Trắng ADD-013

Kích thước:

 • 12 inch – Cao 30cm – Giá:  2.300.000 VNĐ / pho
 • 14 inch – Cao 35cm – Giá : 3.600.000 VNĐ / pho
 • 16 inch – Cao 40cm – Giá: 4.200.000 VNĐ / pho
 • 19 inch – Cao 50cm – Giá: 6.200.000 VNĐ / pho
 • 26 inch – Cao 68cm – Giá: 15.000.000 VNĐ / pho

Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng ADD-013

Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng ADD-013

24. Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Viền Vàng Đế Sen

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.600.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.400.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 6.600.000 VNĐ
Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Viền Vàng Đế Sen

Tượng Phật A Di Đà Áo Trắng Viền Vàng Đế Sen

25. Tượng Phật A Di Đà Áo Xanh Viền Vàng Nạm Ngọc

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.600.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.400.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 6.600.000 VNĐ

26. Tượng Phật A Di Đà Áo Khoáng Xanh Viền Hoa Văn Nổi

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 3.700.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 6.100.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.800.000 VNĐ

27. Tượng Phật A Di Đà Áo Khoáng Xanh Lam Viền Hoa Văn Nổi

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 3.700.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 6.100.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.800.000 VNĐ

28. Tượng Phật A Di Đà Áo Khoáng Đỏ Viền Hoa Văn Chạm Nổi

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 3.700.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 6.100.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.800.000 VNĐ

29. Tượng Phật A Di Đà Bằng Sứ Vàng Đế Hoa Sen Nổi

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 4.200.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 5.600.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.200.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà bằng sứ áo vàng đế hồ sen đẹp

30. Tượng Phật A Di Đà Bằng Sứ Áo Xanh Đế Hoa Sen Nổi

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 4.200.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 5.600.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 7.200.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà bằng sứ áo xanh đế hồ sen đẹp

31. Tượng Phật A Di Đà Bằng Sứ Trắng Đế Sen Nổi

Kích thước:

 • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.400.000 VNĐ
 • Cao 40cm – Giá thỉnh : 3.400.000 VNĐ
 • Cao 50cm – Giá thỉnh : 5.100.000 VNĐ

Tượng Phật A Di Đà bằng sứ áo đế hồ sen đẹp32. Tượng Phật A Di Đà Gấm Hoa Văn ADD-004

tượng phật a di đà vẽ gấm hoa văn đẹp

tượng phật a di đà vẽ gấm hoa văn đẹp

 

33. Tượng Phật A Di Đà Trắng Viền Vàng ADD-003

tượng phật a di đà trắng viền vàng đẹp

tượng phật a di đà trắng viền vàng đẹp

 

34. Tượng Phật A Di Đà Xanh Ngọc Hoa 3D ADD-002

tượng phật a di đà xanh ngọc vẽ hoa 3D đẹp nhất

tượng phật a di đà xanh ngọc vẽ hoa 3D đẹp nhất

 

35. Tượng Phật A Di Đà Vàng Hổ Phách ADD-007

tượng phật a di đà hổ phách đẹp

36. Tượng Phật A Di Đà Vẽ Gấm ADD-008

Tượng Phật A Di Đà vẽ gấm ngồi non nước

Tượng Phật A Di Đà vẽ gấm ngồi non nước

Ý nghĩa của việc thờ Phật A Di Đà

Phật A Di Đà thường gắn với ánh chiều tà rực rỡ, ánh sáng tỏa rộng khắp các ngóc ngách, tươi đẹp, ấm áp, nhẹ nhàng, không thiêu đốt, chói lòa. Ngài là một trong những vị Phật được biết đến và thờ phụng nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa, cũng là lý do khiến chúng thường nghe đến câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.

Hình dáng đặc trưng của Phật A Di Đà

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa tôn tượng Phật A Di Đà và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, hai tôn tượng nhìn giống nhau nhưng lại có những dấu hiệu riêng nếu tinh ý sẽ có thể dễ dàng phân biệt. Tượng Phật A Di Đà có thể được thể hiện trong tư thế đứng, tay bắt ấn giáo hóa, tay trái đưa ngang bụng, tay phải đưa ngang vai, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau tạo thành vòng tròn, hai lòng bàn tay đưa về phía trước hoặc được thể hiện trong tư thế ngồi, tay bắt ấn thiền định, trong tay cầm bát dấu hiệu giáo chủ.

Trên đầu ngài là cụm tóc xoăn xoắn ốc, miệng nở nụ cười cứu độ cảm thông, Ngài ngồi trên hoa sen, ánh mắt khép hờ hướng nhìn xuống chúng sanh, trên người khoác y áo cà sa. Đặc biệt, điểm khác biệt giữa tôn tượng Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni chính là trước ngực có chữa Vạn. Chữ Vạn trong Phật giáo có 2 dạng, một là chiều quay ngược kim đồng hồ và một loại khác là chiều quay cùng chiều kim đồng hồ. Trong đó, các tượng Phật A Di Đà thường là chữ Vạn có chiều quay cùng chiều kim đồng hồ, theo chiều tương sanh trong Ngũ Hành.

Có nhiều ý kiến về chữ Vạn trước ngực Đức Phật, nhiều kinh điển cho rằng đây là một trong ba mươi tướng tốt của Phật, một số kinh điển khác thì nói đây là tướng tốt thứ 80 của Ngài, là biểu thị cho công đức vô lượng. Đây là phù hiệu, không phải chữ viết, là tượng trưng cho công đức, cho lòng từ bi cũng như trí tuệ vô lượng của Đức Phật.

Tượng Phật A Di Đà Thạch Anh Áo Viền Vàng ADD-005

Ý nghĩa của việc thờ Phật A Di Đà

Phật không có hình tướng cụ thể, các tôn tượng Phật ở mỗi nơi, mỗi quốc gia sẽ được thể hiện khác nhau, chủ yếu là do tín ngưỡng, sự sùng bái của con người nơi ấy. Người xưa cảm nhận, tô vẽ, điêu khắc nên hình dáng của Phật theo bóng dáng con người của từng địa phương và dựa theo hình dáng ấy mà tu học, hướng về những điều thiện, việc thiện. Thông thường, người ta thờ Phật A Di Đà xuất phát từ những lý do sâu đây:

 • Thờ Phật là vì xuất phát từ lòng kính ngưỡng, tôn kính đến Ngài, vị Phật có lòng từ bi và trí tuệ vô lượng. Ngài là tượng trưng cho sự thanh tịnh, hướng con người đến điều thiện, việc thiện, giúp chúng ta thấu hiểu chân lý, được dẫn dắt đến ánh sáng, đến bình yên, hạnh phúc, tránh khỏi tham – sân – si – mạn – nghi – ác kiến.
 • Thờ Phật A Di Đà sẽ giúp gia đình được bình an may mắn, giúp kết nối các thành viên trong gia đình. Thể hiện mong cầu được chở che, phù hộ, bởi lẽ Ngài là đấng giác ngộ tối cao có lòng từ bi vô lượng, luôn sẵn sàng cứu độ, giáo háo, dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi hiểm nguy, tai ách.
 • Phật A Di Đà tuy có cõi tịnh độ là Tây Phương Cực Lạc nhưng lại rất có duyên với chúng sanh cõi Ta Bà, theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong vô số con đường thành đạo, còn đường vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà là con đường thành Phật ngắn nhất cho mọi loại và sẽ là con đường duy nhất còn tồn tại thêm 100 năm nữa, khi bước vào thời mạt pháp.
 • Phật A Di Đà đóng vai trò quan trọng trong văn hóa phương Đông, người thành tâm tụng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, Kinh A Di Đà hay câu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ nhận được nhiều phước báu vô lượng, Khi còn sống thờ Phật, thường xuyên tụng niệm A Di Đà Phật, thường làm nhiều điều thiện, việc thiện thì cuộc sống sẽ bình yên, hạnh phúc, khi lâm chung sẽ được vãng sanh ở cõi Tịnh độ này.
 • Theo các nghiên cứu Phật học, người niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến cảnh giới giải thoát, nhất tâm bất loạn thì khi mạng tận sẽ được chư Phật, Bồ Tát cõi Tây Phương tiếp độ về cõi này. Không chỉ vậy, câu niệm này còn có công năng diệu dụng, thể hiện sự sám hối lỗi lần, quy y Tam bảo.
 • Bên cạnh đó, tụng xưng danh hiệu, Kinh A Di Đà Phật còn có tác dụng dẫn lối linh hồn, siêu độ chúng sanh đặc biệt là người thân mới qua đời.

“Nam Mô A Di Đà Phật” là gì? Ý nghĩa, tác dụng

Ý nghĩa của câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”

Nam mô A Di Đà Phật” là một trong những câu niệm đặc biệt trong Phật Giáo, được nhiều người biết đến. Thế nhưng, ý nghĩa của của câu niệm này là gì thì không phải ai cũng biết và hiểu được. Câu niệm này được lưu truyền từ nhiều đời, có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Theo lý giải của các tài liệu Phật Giáo thì ý nghĩa của cụm từ này như sau:

 • Nam Mô: Dịch nghĩa là quyết tâm tu tịnh nghiệp, vâng theo, thể hiện sự cung kính, gửi gắm vào Phật Pháp, vào Tam Bảo. Nếu Phật tử niệm Nam Mô thì có nghĩa là bước trên con đường giác ngộ với các nội dung như năng niệm, trì giới, quan sát.
 • A Di Đà Phật: Có ý nghĩa là vô lượng quang, vô lượng ánh sáng, vô lượng công đức, là năng lực của Đức Phật A Di Đà. Trong đó, nếu giải nghĩa từng từ thì “a” có nghĩa là không, “di đà” là lượng. Ngoài ra, theo cách giải nghĩa khác thì A là mười phương, ba đời Tam thế Phật, Di là tất cả chư vị Bồ Tát, Đà là tám vạn chư kinh giáo Phật.
 • Phật: Tức là viết tắt của từ Phật Đà, tức là đấng giác ngộ đà thoát khỏi luân hồi, được thành tựu giải thoát, viên thành Phật quả.

Tựu chung, câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thể hiện lòng kính ngưỡng đối với đấng giác ngộ, thể hiện mong muốn được nương tựa vào Phật pháp, Tam Bảo. Câu niệm này cũng thường được Phật tử chào hỏi nhau, vừa là sự thể hiện của lễ độ, vừa nhắc nhở nhau, nhắc nhở bản thân duy trì mục tiêu, lý tưởng, nhắc nhở về sự giác ngộ. Bên cạnh đó, người nhất tâm tụng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

tượng phật a di đà bằng đá thạch anh vàng đẹp nhất hcm

Tác dụng của việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Phật A Di Đà là vị Phật của quá khứ, có tài phép vô biên, đại diện cho ánh sáng trí tuệ, cho công đức vô lượng, được sùng bái và tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Cõi Cực Lạc mà Ngài đang cư ngụ là cõi thanh tịnh trang nghiêm, đẹp đẽ, là con đường ngắn nhất để mọi loài thành Phật trong một kiếp sống. Việc thường xuyên và thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ mang đến phước báu vô lượng cho người niệm, có thể tiếp thêm can đảm, xoa dịu được nỗi đau đớn, bất hạnh, khổ đau cho bản thân và người xung quanh mình.

Bên cạnh đó, việc niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cũng sẽ mang đến nhiều tác dụng như:

 • Người thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà sẽ giúp tự chuyển hóa hành động, suy nghĩ của bản thân, sẽ hướng đến điều thiện, việc thiện, suy nghĩ và tâm tính trở nên tốt hơn, cảm nhận về cuộc sống, thế giới quan cũng dần thay đổi, không còn u tối, bế tắc, u uất.
 • Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cách giúp con người sám hối, thoát được vực thẳm tội lỗi, biết tự nhận ra lỗi lầm của mình, từ đó bước ra khỏi nỗi ám ảnh của tội lỗi, nhận thấy ánh sáng từ tương lai từ đó cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Người niệm Phật sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên, có lối sống lành mạnh, không sân si tham hận, sống tốt, sống có đạo đức hơn.
 • Niệm Phật, niệm 48 lời nguyện của Phật A Di Đà sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu học của Phật tử, giúp con đường tu tập có nhiều bước tiến, đạt tới cảnh giới thanh tịnh trong chính bản tâm của mình.
 • Ngoài ra, điều này còn giúp giảm tức giận, xóa bỏ cảm giác muộn phiền, tiêu cực, giúp tâm hồn trong sáng, nhẹ nhõm, không bị kìm hãm bởi các thói xấu như tham sân, dục vọng, khổ đau, không bị chìm sâu trong các loại độc tố vô minh.
 • Người niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ tự nhắc nhở suy nghĩ và hành động của bản thân, giúp chúng ta có suy nghĩ tích cực, luôn tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp, đẹp đẽ trong cuộc sống.

Người niệm Nam Mô A Di Đà Phật cần một lòng thành tâm, chăm chỉ nghiền ngẫm các giáo pháp của Phật, luôn nghĩ đến điều thiện, việc thiện và tích cực tích lũy thật nhiều công đức bằng việc giúp đỡ người khác, một lòng hướng thiện, nghĩ thiện, thực hành bố thí. Thường xuyên thực hành giáo pháp, phát tâm bồ đề đến nhiều người, hướng dẫn họ đi theo con đường đạt được hạnh phúc dài lâu.

Cách thỉnh và thờ tượng Phật A Di Đà tại gia

Tượng Phật A Di Đà có thể được thờ độc tôn, thờ trong bộ 3 Tam Thế Phật hoặc trong bộ 3 tượng Tây Phương Tam Thánh (bao gồm Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát). Tôn tượng Ngài không chỉ được thờ tại các chùa, tịnh xá mà Phật Tử, người tín Phật, có lòng tôn kính với Phật cũng có thể thỉnh về thờ tại gia. Sau đây là một số lưu ý khi thỉnh và thờ tượng Phật A Di Đà mà bạn có thể tham khảo:

Bàn thờ Phật A Di Đà gồm những gì?

Thờ Phật là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, chúng ta có thể thờ Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát… đều được. Tùy vào tín ngưỡng và lòng thành mà thờ phụng, thờ Phật là để thể hiện sự tôn kính, ngưỡng mộ, mong muốn tìm đến sự bình an, theo tấm gương của các Ngài mà nỗ lực, cố gắng. Để lập bàn thờ thì chúng ta cần nắm được các lễ vật cần thiết trên bàn thờ để chuẩn bị cho đầy đủ.

Các vật phẩm thờ cần thiết trên bàn thờ Phật gồm bát hương, bình hoa, mâm bồng, chóe, kỷ nước...

Các vật phẩm thờ cần thiết trên bàn thờ Phật gồm bát hương, bình hoa, mâm bồng, chóe, kỷ nước…

Trước hết phải chuẩn bị bàn thờ Phật, bàn thờ cần có kích thước phù hợp với không gian, nếu không gian nhỏ thì có thể chọn bàn thờ treo tường, nếu không gian lớn thì một bàn thờ trang nghiêm, chỉn chu là tốt nhất. Sau khi chọn được bàn thờ thì cần sắm các lễ vật như:

 • 1 Bát nhang
 • Đôi đèn thờ Phật
 • Một bình hoa hoặc 2 bình hoa đặt 2 bên
 • Ống hương
 • Mâm bồng
 • Chóe thờ…

Thông thường, các cửa hàng đồ thờ sẽ bán đầy đủ các vật phẩm cần thiết và tư vấn chi tiết cho bạn về cách bố trí bàn thờ sao cho hợp phong thủy, đảm bảo lễ nghi, do đó bạn hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này.

Cách bày trí bàn thờ Phật

Việc chọn bàn thờ Phật cần được lựa chọn theo vị trí, không gian thờ. Bàn thờ Phật được sử dụng phổ biến nhất là bàn thờ 2 tầng, trong đó, tầng cao nhất là nơi an vị tượng Phật, còn tầng dưới sẽ được sử dụng để các vật phẩm thờ cúng. Khi bày trí bàn thờ Phật thì cần lưu ý những vấn đề sau đây:

 • Bàn thờ Phật cần được đặt ở nơi sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, thanh tịnh, nếu có điều kiện thì làm một phòng thờ riêng, nếu ở nhà phố thì nên chọn phòng cao nhất, hướng mặt ra ban công. Tuyệt đối không đặt bàn thờ ở những nơi ồn ào hay tụ tập đông người, không quay mặt bàn thờ về các hướng như phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ.
 • Tượng Phật cần được đặt nơi cao nhất, bàn thờ Phật nên được để riêng, không thờ cùng với bàn thờ ông bà, tổ tiên, thần thánh.
 • Bàn thờ nên được đặt ở nơi trang trọng nhất trong gian nhà, trung tâm của căn nhà để phát huy tốt hiệu quả an lạc cảm hóa, nếu ở chung cư thì đặt ở trung tâm căn hộ, nếu nhà chỉ có một phòng thì trước khi lễ Phật cần phủ vải, dọn dẹp giường và phòng sạch sẽ rồi mới tiến hành lễ Phật.

Cách trang trí bàn thờ Phật

Thực tế, không có nguyên tắc nào quy định bạn phải trang trí bàn thờ Phật sao cho đẹp, chỉ cần sắp xếp gọn gàng, trang trọng là được. Việc trang trí bàn thờ Phật có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây:

 • Tượng Phật cần đặt ở nơi cao nhất, phải cao hơn đầu gia chủ, tượng cần có đế đôn kê tượng nếu bàn thờ thấp hoặc tượng ngồi, vị trí tốt nhất là ở chính giữa bàn thờ. Tượng Phật ở bậc cao nhất, hai bên là 2 vị Bồ Tát, nếu bộ Tam Thế Phật thì ba tượng ngang hàng nhau.
 • Bát hương cũng đặt giữa bàn thờ và cần bày trí ở vị trí thuận tiện để đặt các vật phẩm thờ khác. Cần giữ cho bát hương luôn được sạch sẽ nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và tấm lòng thành kính của người thờ.
 • Bình hoa, chóe nước, đôi đèn thờ cần được đặt cân đối 2 bên, đĩa hoa quả thì nên đặt giữa sao cho phù hợp với vị trí đặt bát nhát. Bàn thờ Phật thường dùng kỷ nước có 3 ly nước, được đặt ở ngoài cùng.
 • Đồ cúng Phật phải là đồ chay, nên chọn các lễ vật chay tinh như xôi chè, hoa quả… Tuyệt đối không dân lên đồ cúng mặn. Hoa thì nên chọn các loại hoa tươi hương thơm nhẹ nhàng như hoa cúc, hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn…

Các bước thỉnh và thờ Phật A Di Đà

Khi lập bàn thờ và thỉnh tượng Phật, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn vị trí thích hợp để đặt bàn thờ Phật, mặt Phật nên quay về hướng Đông, nếu nhà phố thì mặt Phật hướng ra ban công. Tiếp đó cần chọn bàn thờ có kích thước, kiểu dáng phù hợp, thể hiện được sự trang nghiêm của không gian thờ và tấm lòng của người thờ.
 • Bước 2: Chọn được mẫu tượng Phật hữu duyên, hợp mệnh, lúc này chúng ta nên chọn tượng ở những địa chỉ uy tín, được đánh giá cao về chất lượng, tượng có màu sắc mẫu mã đa dạng. Tượng Phật sẽ được thờ trong thời gian dài, do đó, tượng cần có chất lượng cao để tránh vỡ nứt, sờn màu trong quá trình thờ. Sau khi chọn được tôn tượng ưng ý, có thể gửi tượng lên chùa để các thầy làm lễ khai quang cho tượng.
 • Bước 3: Chuẩn bị các vật phẩm thờ cần thiết như bát nhang, chóe thờ, bình bông, đĩa quả, đèn thờ, mỏ, chuông… Những vật phẩm này thường được bán sẵn ở cửa hàng mà bạn chọn thỉnh tượng.
 • Bước 4: Chuẩn bị vật phẩm thờ lễ cúng Phật đầy đủ tươm tất cho ngày an vị Phật. Trước ngày thỉnh tượng cần ăn chay niệm Phật, tâm hướng thiện, thực hành bố thí.
 • Bước 5: Chọn ngày giờ tốt để làm lễ an vị Phật, đến giờ thì thỉnh tượng Phật về và an vị Phật tại gia, nếu đủ duyên thì mời sư tăng đến làm lễ để tăng phúc và tránh các sai sót không đáng có.

Cách chọn tôn tượng Phật A Di Đà

Trong Phật Giáo, tất cả đều liên quan đến chữ duyên, vì thế khi chọn thỉnh tượng, chúng ta có thể chọn tôn tượng phù hợp dựa vào duyên phận. Khi chọn thỉnh tượng Phật A Di Đà, gia chủ hãy ngắm nhìn tượng thật lâu, nếu càng ngắm càng thấy ưng ý, thấy gần gũi, thân thương, tâm nhẹ nhàng, bình yên hơn thì hãy chọn thỉnh tôn tượng ấy. Ngoài ra, cũng cần lưu ý một số vấn đề như:

Về chất liệu tượng

Tượng Phật A Di Đà ngày nay được chế tác vô cùng tỉ mỉ, chân thực, được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó, các chất liệu có độ bền cao như bột đá, đá thạch anh, thạch ngọc cao cấp… thường được ưa chuộng hơn hết. Lý do là các tượng này có màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng, diện tượng đẹp, toát được thần thái của Đức Phật. Tượng Phật A Di Đà của Lộc Phát có thể thờ được trong thời gian dài, độ bền màu cao mà không cần lo lắng phải thay tượng mới do tượng xuống cấp, nứt vỡ, trầy xước mất thẩm mỹ.

Các tôn tượng bằng chất liệu bột đá cao cấp của Lộc Phát được đánh giá cao về chất lượng và tính thẩm mỹ

Các tôn tượng bằng chất liệu bột đá cao cấp của Lộc Phát được đánh giá cao về chất lượng và tính thẩm mỹ

Về màu sắc của tượng

Thực tế, màu sắc tượng cũng không quá quan trọng, chỉ cần chọn thỉnh những tượng cân đối hài hòa, thần thái ung dung, từ bi hỷ xả, toát được phong thái của người nhà Phật. Màu sắc tượng hài hòa, phù hợp với thiết kế tổng thể và phong cách của không gian thờ. Một gợi ý nho nhỏ là để dễ dàng hơn, bạn có thể chọn thỉnh tượng theo mệnh:

 • Người mệnh Kim: Có thể chọn thỉnh các tượng có màu vàng, nâu đất, trắng, xám, ghi, ánh kim
 • Người mệnh Mộc: Có thể chọn thỉnh các tượng có màu xanh nước, xanh đen, đen, xanh lá cây, xanh ngọc
 • Người mệnh Thủy: Có thể chọn thỉnh các tượng có màu trắng, xám, ghi, ánh kim, xanh nước, xanh đen, đen
 • Người mệnh Hỏa: Có thể chọn thỉnh các tượng có màu xanh lá cây, xanh ngọc, đỏ, hồng, tím
 • Người mệnh Thổ: Có thể chọn thỉnh các tượng có màu đỏ, hồng, tím, vàng, vàng cam, nâu đất…

Một số lưu ý khi thỉnh và thờ tượng Phật A Di Đà tại gia

Khi thỉnh và thờ tượng Phật A Di Đà tại nhà, để tránh phạm vào bất kính, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

 • Tượng Phật, bàn thờ Phật cần được đặt ở nơi trang nghiêm, thanh tịnh, tuyệt đối không đặt ở nơi ồn ào, nhiều người qua lại, nơi hay tụ tập, ăn uống
 • Trên bàn thờ tuyệt đối không đặt đồ cúng mặn, các vật phẩm không phù hợp với đạo Phật như vàng mã, tiền âm phủ…
 • Người thờ Phật phải thành tâm, xuất phát từ lòng tôn kính, khi thờ phải một lòng hướng Phật, thực hành theo lời Phật dạy, không nhất thiết phải khai quang cho tượng Phật mà chỉ cần trong lòng tín Phật là đủ.
 • Tượng Phật khi thỉnh về phải an vị ngay trên bàn thờ, khi thỉnh tượng thì không ghé đây đó, không phải muốn đặt tạm chỗ nào cũng được.
 • Không nên thờ Phật chỉ vì cầu tiền tài, danh lợi, cầu giàu sang phú quý, để che dấu điều bất lương… như vậy sẽ rất dễ mang nghiệp vào thân.

Trên đây là một số mẫu tượng Phật A Di Đà và cách thờ tượng tại nhà phù hợp. Để thỉnh tượng và được tư vấn chi tiết về cách thỉnh, thời gian bảo hành tượng, quý khách có thể liên hệ Lộc Phát qua Zalo: 093.273.8189.

Có thể bạn quan tâm: 

Chia sẻ cùng bạn bè

Khách hàng phản hồi

avatar
  Subscribe  
Notify of


Chat Zalo
Gọi điện ngay