Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

17,500,000 

Kích thước:

  • Cao 30 cm – Giá: 17.500.000 VNĐ
Mã: DS-040 Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

“Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai hay Dược Sư Phật là vị Phật có danh hiệu thầy thuốc, ngài ở cõi tịnh độ Tịnh Lưu Ly, nằm về phương Đông, cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ. Bổn nguyện của ngài là trị tất cả trọng bệnh về não về thân và tâm cho chúng sanh, tạo điện kiện, phương tiện tốt nhất để chúng sanh tiến nhanh đến quả vị Vô thượng Đẳng giác.

Khi thờ Phật Dược Sư, nhất là khi lập đàn tràng Dược Sư thì thường có bảy tôn tượng tương ứng với bảy vị Phật Dược Sư là:

  • Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai
  • Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
  • Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
  • Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai
  • Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
  • Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
  • Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Kinh Dược Sư có 7 phần chia làm hai quyển là quyển thượng và quyển hạ. Trong đó, quyển thượng có 6 phần nói về 6 vị Dược Sư. Phần còn lại ở quyển hạ, nói về Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Có thuyết nói rằng các ngài là nhất thể, được phân thành các ứng thân riêng thị hiện trên thế gian. Có thuyết nói rằng các ngài là bảy vị khác nhau.

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Tượng Phật Dược Sư DS-040 được chế tác từ chất liệu bột đá thạch anh cao cấp. Diện tượng đẹp, từ bi, trang nghiêm, nước da hồng hào, tươi sáng, tràn ngập sinh khí. Tượng thể hiện bảy vị Phật Dược Sư trong tư thế ngồi trên tòa sen. Các tượng có hình dáng tương đồng, chỉ khác ở thủ ấn, tư thế tay.

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Tượng Thất Phật Dược Sư tại Đồ Thờ Lộc Phát có rất nhiều màu sắc khác nhau. Quý thầy, quý cô, quý Phật tử, quý khách hàng có nhu cầu thỉnh tượng có thể tham khảo thêm tại tượng Phật Dược Sư hoặc liên hệ trực tiếp với chúng con để được tư vấn, chọn được tôn tượng phù hợp để thờ cúng.

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

Bộ 7 Vị Phật Dược Sư Thạch Anh Đế Sen Nở DS-040

>>>Xem thêm: Tượng Phật Dược Sư đẹp!


Chat Zalo
Gọi điện ngay