Tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Vàng Ngọc DS-025

Tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Vàng Ngọc DS-025

2,250,000 

Kích thước:

  • Cao 21cm – Giá thỉnh: 2.250.000 VNĐ
Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm

tượng phật dược sư lưu ly vàng ngọc cao 21cm


Chat Zalo
Gọi điện ngay