7 Vị Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đế Vuông DS-015

7 Vị Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đế Vuông DS-015

23,100,000 

Kích thước:

  • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 23.100.000 VNĐ
  • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 35.700.000 VNĐ
  • 19in – Cao 50cm – Giá thỉnh: 51.400.000 VNĐ
Mã: DS-015 Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp

Tượng Phật Dược Sư Bột Khoáng 7 Màu Đẹp


Chat Zalo
Gọi điện ngay