Tượng Phật Dược Sư Đá Lưu Ly Trắng DS-024

Tượng Phật Dược Sư Đá Lưu Ly Trắng DS-024

2,250,000 

Kích thước:

  • Cao 21cm – Giá thỉnh: 2.250.000 VNĐ
Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly trắng


Chat Zalo
Gọi điện ngay