Tượng Phật Dược Sư Đá Lưu Ly Dát Vàng 24k DS-023

Tượng Phật Dược Sư Đá Lưu Ly Dát Vàng 24k DS-023

2,700,000 

Kích thước:

  • Cao 21cm- Giá thỉnh: 2.700.000 VNĐ
Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp

tượng phật dược sư bằng đá lưu ly xanh lá đẹp


Chat Zalo
Gọi điện ngay