Tượng Phật Thích Ca Tịnh Tâm Đá Lưu Ly Trắng TCTT-026

Tượng Phật Thích Ca Tịnh Tâm Đá Lưu Ly Trắng TCTT-026

1,500,000 

Kích thước:

  • 15cm – Giá thỉnh: 1.500.000 VNĐ
  • 18cm – Giá thỉnh: 2.100.000 VNĐ
  • 22cm – Giá thỉnh: 3.750.000 VNĐ (16x14cm)

  • Mô tả

Mô tả

Tượng Phật Thích Ca Tịnh Tâm Đá Lưu Ly Trắng TCTT-026

Tượng Phật Thích Ca Tịnh Tâm Đá Lưu Ly Trắng TCTT-026

Tượng Phật Thích Ca Tịnh Tâm Đá Lưu Ly Trắng TCTT-026

Tượng Phật Thích Ca Tịnh Tâm Đá Lưu Ly Trắng TCTT-026

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm

tượng phật thích ca tĩnh tâm đá lưu ly để xe ô tô trắng cao 15cm


Chat Zalo
Gọi điện ngay