Tượng Phật Thích Ca Đá Khoáng Màu TCTT-021

Tượng Phật Thích Ca Đá Khoáng Màu TCTT-021

8,200,000 

Kích thước:

  • 19in – Cao 50cm – Giá thỉnh: 8.200.000 VNĐ

  • Mô tả

Mô tả

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp

tượng phật thích ca tĩnh tâm bằng đá khoáng màu đẹp


Chat Zalo
Gọi điện ngay