Tượng Tiên Đồng Ngọc Nữ Bằng Bột Đá Khoáng Màu TDNN-001

Tượng Tiên Đồng Ngọc Nữ Bằng Bột Đá Khoáng Màu TDNN-001

6,900,000 

Kích Thước:

  • 12in – Cao 30cm – Giá thỉnh: 6.900.000 VNĐ
  • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 9.800.000 VNĐ

  • Mô tả

Mô tả

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

tượng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu

tượng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu

tượng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu

tượng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu

tượng tiên đồng bằng bột đá khoáng màu

tượng tiên đồng bằng bột đá khoáng màu

tượng tiên đồng bằng bột đá khoáng màu

tượng tiên đồng bằng bột đá khoáng màu

tượng tiên đồng bằng bột đá khoáng màu

tượng tiên đồng bằng bột đá khoáng màu

mẫu tượng tiên đồng ngọc nữ đẹp tại HCM

mẫu tượng tiên đồng ngọc nữ đẹp tại HCM

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

tượng tiên đồng ngọc nữ bằng bột đá khoáng màu đẹp

>> Xem thêm: Mẫu tượng Tiên Đồng Ngọc nữ đẹp nhất


Chat Zalo
Gọi điện ngay