Tượng Thánh Tăng Sivaly Bột Khoáng Chuyển Màu SVL-007

Tượng Thánh Tăng Sivaly Bột Khoáng Chuyển Màu SVL-007

4,100,000 

  • Cao 30cm – Giá thỉnh : 2.400.000 VNĐ (Đế ngang 20cm, sâu 16.5cm)
  • Cao 40cm – Giá thỉnh : 4.100.000 VNĐ (Đế ngang 27.5cm, sâu 22cm)
Mã: SVL-007 Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

Tượng Thánh Tăng Sivaly Bột Khoáng Chuyển Màu SVL-007

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp

tượng thánh tăng sivaly bằng bột đá khoáng chuyển màu đẹp


Chat Zalo
Gọi điện ngay