Tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen TPTT-069

Tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen TPTT-069

29,250,000 

Kích thước:

  • 16in – Cao 40cm – Giá thỉnh: 29.250.000 VNĐ
Mã: TPTT-069 Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen

tượng Tây Phương Tam Thánh Gấm Đỏ Dát Vàng Cánh Sen


Chat Zalo
Gọi điện ngay