Tượng Quan Âm Đứng Trắng Viền Vàng QABT-066

Tượng Quan Âm Đứng Trắng Viền Vàng QABT-066

5,400,000 

Kích thước:

  • 19in- Cao 50cm – Giá thỉnh: 5.400.000 VNĐ

  • Mô tả

Mô tả

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp

tượng quan âm bồ tát đứng hào quang trắng viền vàng đẹp


Chat Zalo
Gọi điện ngay