Tượng Phật Di Lặc Ngồi Bệ Đá Áo Xanh Viền Vàng DLBT-084

Tượng Phật Di Lặc Ngồi Bệ Đá Áo Xanh Viền Vàng DLBT-084

3,000,000 

Kích thước: (Ngang x sâu x cao)

  • 37x28x31cm – Gá thỉnh: 3.000.000 VNĐ
Mã: DLBT-084 Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

Tượng Phật Di Lặc Ngồi Bệ Đá Áo Xanh Viền Vàng DLBT-084

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt

Tượng Phật Di Lặc ngồi bệ đá áo xanh viền vàng tràng hạt


Chat Zalo
Gọi điện ngay