Tượng Phật Di Lặc Bằng Đá Xanh Ngọc DLBT-051

Tượng Phật Di Lặc Bằng Đá Xanh Ngọc DLBT-051

2,800,000 

Kích thước:

  • 12in – 28x26x26 – Giá thỉnh: 2.800.000 VNĐ
  • 16in – 38x30x28 – Giá thỉnh: 4.200.000 VNĐ
  • 19in – 48x37x36cm – Giá thỉnh: 5.500.000 VNĐ
  • 26in – 65x50x50cm – Giá thỉnh: 12.500.000 VNĐ
Mã: DLBT-051 Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất

tượng phật di lặc bằng đá xanh ngọc đẹp nhất


Chat Zalo
Gọi điện ngay