Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

4,800,000 

Kích thước:

  • 40cm – Giá thỉnh: 4.800.000 VNĐ
  • 50cm – Giá thỉnh: 6.400.000 VNĐ
  • 70cm – Giá thỉnh: 11.000.000 VNĐ
  • 90cm – Giá thỉnh: 22.100.000 VNĐ
Mã: DT-025 Danh mục:

  • Mô tả

Mô tả

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ DT-025

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ cao 90cm

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ cao 90cm

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ cao 90cm

Tượng Địa Tạng Bồ Tát Đứng Mặc Áo Cà Sa Đỏ cao 90cm


Chat Zalo
Gọi điện ngay