Hào Quang Phật Trúc Chỉ Chữ Vạn HQ-014

Hào Quang Phật Trúc Chỉ Chữ Vạn HQ-014

240,000 

Kích thước:

 • 20cm – Giá thỉnh: 240.000 VNĐ
 • 30cm – Giá thỉnh: 390.000 VNĐ
 • 40cm – Giá thỉnh: 520.000 VNĐ
 • 50cm – Giá thỉnh: 700.000 VNĐ
 • 60cm – Giá thỉnh: 970.000 VNĐ
 • 70cm – Giá thỉnh: 1.390.000 VNĐ
 • 80cm – Giá thỉnh: 1690.000 VNĐ
 • 90cm – Giá thỉnh: 2.100.000 VNĐ
 • 100cm – Giá thỉnh: 2.600.000 VNĐ
 • 110cm – Giá thỉnh: 3.480.000 VNĐ
 • 120cm – Giá thỉnh: 4.000.000 VNĐ
Mã: HQ-014 Danh mục:

 • Mô tả

Mô tả

Hào Quang Phật Sen Tia Đẹp HQ-014

Hào Quang Phật Chữ Vạn đẹp. Hào quang trúc chỉ nhiều kích thước.

=> Xem thêm: Hào quang Phật đẹp tại HCM

hào quang phật chữ vạn đẹp - hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp – hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp - hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp – hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp - hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp – hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp - hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp – hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp - hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp – hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp - hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp – hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp - hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp – hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp - hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp – hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp - hào quang trúc chỉ đẹp

hào quang phật chữ vạn đẹp – hào quang trúc chỉ đẹp


Xem video tại đây:


Chat Zalo
Gọi điện ngay